Var Jesus syndfri?

januar 17, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Hva er grunnlaget for din kristne tro? Du tror at Jesus Kristus er Guds Sønn som døde for dine og mine synder, Hans Blod har sonet vår skyld. Hvorfor var Han istand til å sone for oss på korset? Fordi Han var Guds Sønn? Fordi Han var syndfri? Som du allerede vet, så er svaret fordi Han var syndfri. Han levde ett syndfritt liv og hadde derfor ikke noen egen synd Han måtte sone for. Så når Han døde så var Han Guds syndfrie perfekte lam som tok vekk vår synd. (John 1:29) Dette som jeg nettopp har beskrevet for deg er grunnlaget for din tro og hva den kristne tro står og faller på.

Hvorfor var Jesus syndfri? Fordi Han holdt Moseloven hele sitt liv.

Som vi allerede har sett, så sier Moseloven i ett av budene at vi skal lære den videre til andre. Så en del av det å holde Moseloven er at du er lydig mot dette budet og lærer andre å leve etter den. Om Jesus var syndfri, så var Han nødt til å lære andre å holde Moseloven. Hadde Han lært noen ikke å holde Moseloven og hvordan de skulle leve etter den, så ville Han ikke lengre vært syndfri.

Det første budet i Moseloven er: Jeg er Yehovah din Gud, du skal ikke ha andre Guder enn meg og du skal ære mitt navn. 

Når Jesu disipler spør om Han kan lære de hvordan de skal be, så sier Jesus at det viktigste de skal be om er at deres Far i Himmelen sitt navn skal bli æret. Her i Fadervår ser vi derfor ett godt eksempel på at Jesus er syndfri fordi Han lærer sine disipler og holde det første budet om å ære Yehovahs navn og tilbe Yehovah som deres Gud.

Hvorfor er da vi kristne så fokusert på navnet Jesus når Jesus aldri sa at vi skulle fokusere på Han?

Burde ikke vi kristne som sier vi er etterfølgere av Jesus gjøre slik som vår Herre sa vi skulle gjøre?

De fleste kristne som vil heller ære Jesu navn og nekte å gjøre som deres Herre sier tror det er ok fordi alt hva Jesus sa før korset gjelder ikke lengre. Så fordi vi lever etter korset, så gjelder kun deres forståelse av Paulus og hva han sa. Paulus var bare ett vanlig menneske, mens Jesus var og er Gud, men dessverre har de fleste kristne i dag opphøyet Paulus til Gud og gitt han guddommelig autoritet over Jesus fordi det er hva han sa som nå teller.

Men hva er konsekvensen av en slik tankegang?

Om ingenting av det Jesus sa før korset gjelder i dag, så betyr jo det at vi nå har lov til å lyve, stjele, myrde, begå hor, og leve så umoralsk som vi vil så lenge vi bekjenner tro på Jesus som Frelser og Herre. Så er det de som ville argumentert med at Paulus sa vi ikke kan leve umoralsk, så den delen av Moseloven gjelder nå men ikke resten. Problemet med en slik tankegang er at litt tidligere i evangeliene så sier Jesus at Gud aldri forandrer seg, Han er den samme i går, i dag og til evig tid. Paulus gjentar dette og sier at Gud kan ikke lyve. Så om Gud aldri forandrer seg, og ikke kan lyve, så betyr det at hva Han sa i Gamle Testamentet gjelder fremdeles.

I Gamle Testamentet, så sier Han at så lenge jorden og himmelen består så gjelder Hans lov Moseloven. Moseloven vil aldri noen gang opphøre så lenge det er en himmel og en jord. Jesus selv sier Han kom for å lære oss å holde Moseloven, noe Han også var nødt til om Han skulle være syndfri. Så om du tror Moseloven ikke gjelder for deg, så tror du at nå har Gud plutselig begynt å forandre seg og det Han og Hans Sønn sa om at loven gjelder for alltid var blank løgn.

Hvordan vet du da at Gud ikke plutselig en dag får en fiks ide og tenker at nå vil Han forkaste korset som frelsesveg og komme opp med noe helt nytt, mens Han samtidig trekker tilbake Johannes 3:16 og sier det gjelder ikke lengre? Sannheten er at du kan ikke vite det sikkert om du tror på en gud som forandrer mening og som lyver.

Heldigvis så er ikke Bibelens Gud slik, Bibelens Gud Yehovah er den samme i går og i dag til evig tid. Yehovah er ikke et menneske og kan ikke lyve. Så det Yehovah sa i går gjelder i dag, derfor vet vi at det å ære Jesu navn istedenfor Yehovahs navn er en synd fordi det er brudd på det første budet. Det å ære Jesu navn istedenfor Yehovahs navn er en så stor synd at Moseloven sier du vil miste frelsen pga det.

Bibelen sier også i Salmenes bok at om du påkaller Yehovah ved et annet navn pga uvitenhet, så vil Yehovah se det og svare deg allikevel. Men nå vet du hva Bibelen sier, nå har du ikke noe unskyldning lengre for å være uvitende. Så omvend deg i dag og gjør det som er rett, påkall Yehovah ved Hans virkelig navn og ær Hans virkelig navn Yehovah.

Det er derfor din kristne tro står og faller på det at Jesus var syndfri, men Jesu syndfrihet står og faller på at Han lærte og fortsatt lærer sine disipler gjennom den Hellige Ånd og følge Moses. Om du da forkaster Moses, så forkaster du Jesu syndfrihet og fjerner selve grunnsteinen for din kristne tro.