Skal vi takke Gud under alle forhold?

januar 25, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Har du lagt merke til at det er enkelte skriftsteder i Bibelen du ikke helt forstår? Skriftsteder som f.eks 1.Thess 5:18, Ef 5:20, Fil 2:14 som virker helt uforståelige og bryter helt med det vi hører fra talerstolene? For stopp opp litt og tenk etter, her i disse 3 skriftstedene så sier Bibelen til oss at vi skal alltid under alle forhold takke og vi kan aldri klage. Det er jo nesten slik, når vi leser disse, at vi kan tolke det dithen at vi må takke når noe vondt skjer oss og vi kan aldri noen gang klage over noen ting? Menneskelivet er jo fylt med gode dager, men også mange onde dager hvor vonde ting skjer oss og vi føler det er veldig rett å klage. Betyr det at Bibelen nesten forventer det umulige av oss? At når vi opplever de onde dagene, så forventer Bibelen at vi skal smile, si takk og ikke klage uansett hva som skjer?

Jeg kan godt forstå deg om det er slik du leser disse 3 skriftstedene, men la meg få lov til å vise deg hva de egentlig sier. Da vil du snart skjønne at det er ikke så ille som du tror, og de er egentlig veldig forståelig og ikke krevende skriftsteder i det hele tatt.

Vi som er kristne tror på Bibelens Gud Yehovah, fordi Han er Gud så følger det naturlig at Han er allmektig. Hadde Han ikke vært allmektig, så hadde Han ikke vært Gud. Definisjonen av allmektig er at Han har all makt i himmel og på jord, det er derfor ingenting som skjer uten Hans tillatelse. Dette ser vi også Jesus snakke om i Matteus når Han sier at ikke en spurv faller til jorden uten vår Himmelske Fars tillatelse. Og vi ser det i Jobs bok når djevelen må spørre om tillatelse til å gjøre Job vondt.

Vi som er kristne vet derfor at alt som skjer i våre liv, enten vi er kristne, buddhister, satanister, ateister, humanetikere,  eller tror månen er en gul ost, skjer fordi Yehovah har bestemt det og tillatt det. Hvordan er det Yehovah bestemmer slik? Sagt på en annen måte, hva er kriteriet for at Yehovah skal tillate noe godt skje i våre liv eller noe dårlig skje i våre liv? Bibelen sier i 5.Mosebok 28, kriteriet er Yehovahs lov, den loven vi kaller for Moseloven. Om vi følger Moseloven så skjer det gode ting, om vi går imot Moseloven og bryter den, så skjer det dårlige ting. Dette burde ikke overraske oss, fordi det er veldig naturlig at når du bryter en lov, så har det negative konsekvenser for deg.

Dette må ikke forstås dithen at bare du følger Moseloven, så vil livet ditt bli en dans på roser.

I Bibelen finner vi ofte beskrevet det som vi kan kalle for delt skyld. Hva er delt skyld? Når f.eks Kong David synder så rammer konsekvensene av hans synd hans selv og hele befolkningen. Så ett viktig Bibelsk prinsipp er dette: Når de i autoritet over deg synder, så vil konsekvensene av deres synd ramme deg og ditt hus. Dette gjelder nasjonalt men også privat. Så når f.eks statsledere tillater drap av barn i mors liv så vil konsekvensene og dommen over den synden ramme alle innbyggere i det landet, til og med den enkelte som er imot barnedrap. Så selv om du ikke vil dømmes direkte for den synden, så har du allikevel en delt skyld i det siden du bor i og er under autoritet til den som synder. Vi ser dette f.eks i forbindelse med Lot og Sodoma og Gomorrah. Derfor vil ikke det å følge Moseloven garantere en dans på roser.

Så hvilke fordeler har det da å følge Moseloven?

Den viktigste er iflg.Bibelen at du blir rettferdig for Gud, for som det står i Ny Testamentet, det er den som følger Moses som er rettferdig for Gud.

Det andre er det vi leser om i Matteus 6:25-34 og 5.Mosebok 28:1-14. Når vi er rettferdige for Gud, så kommer vi inn under Hans beskyttelse og autoritet. Sagt på en annen måte, det at vi følger Moseloven garanterer at Han tar over ansvaret for våre liv og hva som skjer med oss. Men det å følge Moseloven er også (ifølge Johannes 14) vår eneste måte å vise kjærlighet på til Jesus og til Hans Far Yehovah, og som det står i Rom 8:28, allting virker til det gode for den som elsker Jesus. Sagt på en annen måte, alt fører til noe godt for den som viser sin kjærlighet til Jesus ved å følge Moses.

Når da Yehovah i Matteus 6:25-34, 5.Mosebok 28:1-14, Rom 8:28 lover oss at om vi følger Moseloven så vil alt som skjer i våre liv føre til noe godt, så begynner vi å forstå hvorfor 1.Thess 5:18, Ef 5:20, Fil 2:14 sier vi ikke skal klage og vi skal takke under alle forhold. For når vi klager eller vi ikke er takknemlig for det vi går gjennom, så sier vi til Yehovah at vi ikke tror på løftene Hans i Matteus 6:25-34, 5.Mosebok 28:1-14 og Rom 8:28. I 4.Mosebok 20 og 21, så leser vi konsekvensene av å klage og ikke være takknemlige, for når Israels folk klagde og ikke var takknemlige så ble Yehovah sint og drepte dem alle med unntak av Joshua og Kaleb.

«Ok, jeg forstår prinsippet av hva du sier, men jeg skjønner fortsatt ikke 100% hva du mener. Mener du virkelig da at Bibelen sier jeg skal takke for at jeg ble syk, ikke klage når jeg mister jobben og takke for at de jeg er glad i har det vondt?»

Rom 8:28 sier alt vil føre til noe godt for den som elsker Jesus, eller sagt på en annen måte, alt fører til noe godt for den som viser sin kjærlighet til Jesus i lydighet til Moses.

Om du tror dette er sant, så kan du si takk når det onde rammer deg fordi da vet du at også dette vil føre til noe godt. Der og da vet du ikke hva som vil skje, når tid det vil skje, men du vet at Gud kan ikke lyve så om Rom 8:28 er sant så vil dette også føre til noe godt.

Så til ditt spørsmål, ja Bibelen sier at om du følger Moseloven så skal du være istand til å si «også dette vil føre til noe godt» uansett hva som skjer i ditt liv. For når du gjør det, så viser du tro. Da viser du at du tror Yehovah din Gud er istand til å gjøre det Han sa Han er istand til å gjøre, og som det står i Ny Testamentet, har du ikke tro til Gud så kan du heller ikke forvente å få noe av Han.

Og ja, Bibelen sier det er forferdelig farlig å klage fordi klaging er det samme som å si til Yehovah at du ikke tror Han er istand til å gjøre det Han har lovt. Eksemplet i 4.Mosebok 20 viser oss hvor ille det kan bli og vår såret Yehovah blir når vi klager.

Er det umulig å takke Yehovah når noe vondt skjer oss? Ikke vist du har tro til Han, fordi om du har tro til din Gud så vet du at samme hva det er så vil dette også føre til noe godt.

Så samme hva som skjer i dag og denne uken, ta en avgjørelse nå om å vandre i tro ved å møte alle negative og positive hendelser med vissheten om at også dette vil føre til noe godt i ditt liv. Da viser du tro, da er du til behag for din Gud og da vil Han også frelse deg fra det du nå går gjennom.