Stor forskjell på kristne ifra 50 tallet og til nå

september 10, 2021
Stor forskjell på kristne ifra 50 tallet og til nå

For de av oss som har levd en stund, så vet vi at kristendommen i dag er veldig forskjellig fra hva kristendom var på 70 og 80 tallet. Og for de som på 70 og 80 tallet hadde levd en stund, så var den tidens kristendom veldig forskjellig fra hva kristendom var på 30 og 40 tallet. Det har derfor skjedd en utvikling i hvordan vi kristne praktiserer vår tro, men er dette en god utvikling?

Svaret på det er todelt, fordi det er ikke til å komme forbi at på 50 og 60 årene, så var det mye usunn teologi i menighetene. Vi var mer opptatt av lengder på skjørtene, tobakk, alkohol, musikk enn vi er i dag. Det står ingenting i Bibelen om at skjørt må ha en bestemt lengde, det står heller ikke at det er synd å røyke og drikke (selv om det ikke er fornuftig å gjøre det) og strengt tatt så står det heller ingenting om forbud mot å lytte på det kristne i 50 årene ville sagt var «syndig» musikk som f.eks Elvis Presley. Så det har skjedd en positiv utvikling, men det har også skjedd en negativ utvikling.

Det har skjedd en negativ utvikling fordi vi i dag har begynt å kalle ondt det Yehovah sier er godt og godt det Yehovah sier er ondt.

Bibelen har en del å si om dette i Jesaja 5:20 og Ordspråkene 17:15, ve den som kaller ondt for godt og godt for ondt og den som frikjenner den skyldige og fordømmer den rettferdige er avskyelig for Yehovah. Når Gud sier «ve den som kaller ondt for godt og godt for ondt» så bør den som er målet for de ve ropene skjelve av frykt for vår Gud. Og når Yehovah sier noen er avskyelig for Han, så bør den som er avskyelig kjenne på ett sterkt ønske om å omvende seg.

Dette er ganske sterke ord vi trenger å ta til oss, og vi må også huske dette er ikke sagt til de ufrelste, det er sagt til de som bekjenner at de tilhører Israels Gud som har frelst oss gjennom Jesus. Du skal derfor aldri føle deg trygg i din frelse, du skal jobbe på din frelse med frykt og beven så du kan være sikker på at alt er ok.

Kan du  virkelig være skyldig i å kalle ondt for godt, og godt for ondt? Har du frikjent den skyldige og fordømt den rettferdige?

Om vi ser nærmere på den negative utviklingen i kristendommen, så er svaret ja. Nå i 2021 så godtar vi kristne ting som ville vært utenkelige helt opp til 80 tallet. Det at en av Nordens fremste kristenledere og tv personligheter, sammen med flertallet av Nordens pastorer, er skilt og gjengift ville vært utenkelig i tidligere tider. Når kristne sier «man må nå få lov til å gifte seg på nytt» etter en skilsmisse, så sier Jesaja 5:20 «ve deg du som kaller ondt for godt». I Yehovahs øyne så er det ondt og hatefullt å skille seg og gifte seg på nytt, Yehovah erklærer den gjengifte som skyldig fordi han eller hun lever i hor. Å si at en person er uskyldig når Yehovah sier han er skyldig er en alvorlig synd som gjør at Yehovah kaller deg for avskyelig. (Ord 17:15)

Dette gjelder selvfølgelig ikke bare skilsmisse og gjengifte, det gjelder hele spekteret fra å spise mat som Yehovah sier er avskyelig til å kalle Moseloven for ond selv om Yehovah kaller den for god. Det gjelder de som sier man er frelst og frikjent bare man har «tatt imot Jesus» som ikke trenger å tenke på hvordan de skal leve og det gjelder de som har forkastet Israels Gud til fordel for Hans Sønn Jesus.

Det har skjedd en negativ utvikling blant oss kristne som vi må omvende oss fra, for Ezekiels bok sier at dommen vil begynne med Herrens hus og ikke med de ufrelste. Det betyr at om vi lever i de siste tider, og Jesus kan komme tilbake i morgen, så vil dommen ikke først og fremst ramme de ufrelste men den vil ramme oss som er kristne.

Om du nå skjønner at du er rammet av disse ve ropene eller at Yehovah ser deg som avskyelig fordi du frikjenner den skyldige og fordømmer den rettferdige, så sier Hans ord også i 2.Krønikerbok 7:14, at de som er kalt med Hans navn og vil omvende seg til Han, vil bli ekte frelst og tilgitt.

Så omvend deg i dag og bli ekte frelst og tilgitt før det er for sent.