Størst er kjærligheten?

februar 11, 2022

Speaker: Ernie Hume

I 1.Korinterbrev 13 leser vi:

1Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 2Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg ingenting.  3Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg ingenting.  4Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp.  5Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde.  6Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet.  7Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.  8Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, skal de opphøre, eller det er kunnskap, skal den ta slutt. 

Hva er egentlig åndsdåp og hva har åndsdåp å gjøre med kjærlighet?

Store Norske leksikon definerer åndsdåp slik, en emosjonell opplevelse av Den Hellige Ånd som gir seg utslag først i tungetale etterfulgt av nådegaver og kraft til tjeneste.

En slik forståelse er ikke feil i seg selv, for Bibelen sier at åndsdåpen gir oss kraft til tjeneste og tungetale som bønnespråk og som nådegave med tydning. Det er heller ikke feil å si at åndsdåpen senere gir nådegaver som helbredelsens nådegave, mirakler, tro og tjeneste.

Men la meg stille deg ett ærlig spørsmål: er tungetale, nådegaver forbeholdt kristne?

Når Paulus skriver Korinterbrevene så skriver han til en menighet som i stor grad forstod åndsdåpen slik som oss i 2022. Men menigheten hadde fått ett problem, de så på tungetalen som beviset for åndsdåp akkurat slik de fleste kristne i 2022 ser på tungetale som bevis. Hvorfor var dette blitt ett problem for de?  De som talte i tunger var blitt fordømmende, stolte og arrogante ovenfor de som ikke talte i tunger. De hadde fått det for seg at tungetale gjorde dem litt mer frelst, litt mer velsignet og litt mer åndelig enn alle andre.

Om vi skal være helt ærlige med oss selv, så vet vi alle om kristne som taler i tunger og tenker akkurat slik som menigheten i Korint. Mennesker som sier de er kristne men er ganske arrogante og stolte fordi de taler i tunger. Kanskje du selv har kjent på den følelsen at du er litt mer frelst, litt mer velsignet, litt mer åndelig bare fordi du er døpt i Den Hellige Ånd med tunger som tegn?

Paulus sin respons på dette problemet som hadde oppstått er veldig interessant. Her i 1.Kor 13 så sier han at om vi så taler med englers tunger, og om vi har alle nådegavene som finnes og virker i de, men vi har ikke kjærlighet så er tungene ikke noe annet enn støy og det vi gjør med gavene er tomhet. Prøv å tenk igjennom hva Paulus egentlig sier her, han sier at om du kan helbrede syke, reise opp de døde, har tro til å flytte fjell, gir alt du eier og har til Guds rike men har ikke kjærlighet så er det å helbrede syke, reise opp døde, flytte fjell å gi penger og tid til Guds rike tomhet. Det har ingen betydning om du ikke har kjærlighet iflg.Paulus.

Dette er egentlig ganske sterke ord fra Paulus når du tenker etter hvordan de fleste kristne i dag, i likhet med Korintermenigheten, ser på tungetale og mirakler som bevis på Guds salvelse. Hva om den pastoren eller forkynneren du følger og er en «fan» av og som har en fantastisk åndsfylt tjeneste mangler kjærlighet?

Mange kristne i Norge ville forhåpentligvis sagt seg helt enig med Paulus i dette, og mange ville helt sikkert si at åndsdåpen gav dem mer kjærlighet. Men om jeg ba deg forklare for meg hva kjærlighet er, hva ville du svart? La oss prøve å stille dette spørsmålet til Paulus, fordi det er Bibelen og Paulus sin forståelse i denne sammenhengen som er viktig. Og om Paulus er uenig med Jesus i hva kjærlighet er, så må Jesus sin forståelse telle mer for oss enn hva Paulus sier fordi Jesus er Guds Sønn mens Paulus er ett menneske.

Hva er kjærlighet iflg.Paulus?

Om vi går tilbake til Romerbrevet, så sier Paulus at kjærlighet er det samme som å følge den skrevne Moseloven. Dette er samme som Jesus sier selv i Johannes 14 og Johannes sier i 2.Johannes, når vi følger den skriftlige Moseloven og lever etter den så lever vi i kjærlighet. Så vi ser med en gang at Jesus og Paulus har samme forståelse av hva kjærlighet er.  Dette betyr at om du som er kristen nå i 2022 sier at Moseloven gjelder ikke for meg, jeg vil spise svin, jeg vil shoppe på Shabbaten og jeg vil lage min definisjon av hva det vil si å bryte ekteskapet så jeg kan gifte og skille meg så mange ganger jeg vil, så har ikke du kjærlighet iflg.Paulus. Men det betyr også at om du som er kristen i 2022, du som holder Shabbaten, har aldri vært skilt og gjengift, spiser kosher men lyver så det renner av deg, stjeler som en ravn og hater alt og alle, så har ikke du kjærlighet iflg.Paulus.

Om vi elsker noen slik Bibelen sier vi skal, så vil det vise seg i vår lydighet mot Moseloven.

Når vi vet det var slik Paulus forstod kjærlighet, så kan vi like gjerne oversette meningen bak 1.Kor 13 på den her måten:

«Om vi så taler med englers tunger, har alle nådegaver som finnes, men vi forkaster Moseloven så er tungene våre ikke noe annet enn støy og det vi gjør med våre gaver er tomhet.» Det er dette vi finner igjen i Matteus 7:21-23 hvor mange kristne som akkurat har dødd sier «vi gjorde store ting i ditt navn Jesus, vi kastet til og med ut demoner i Jesu navn. Men til det vil Jesus si «gå bort fra Meg dere som er lovløse og uten kjærlighet.»

Så for Paulus er beviset på åndsdåp at man har lever etter den skriftlige Moseloven. Paulus sier videre at ekte tungetale, ekte nådegaver og mirakler fødes ut fra ett slikt liv levd i lydighet til Moseloven. Så tungetale og alle av Åndens gaver er virkelige, men de blir kun gitt til de som følger Moseloven fordi det er kun de som lever i kjærlighet.

Er du kanskje uenig i dette?

La meg da spørre deg dette spørsmålet på nytt igjen:

Er tungetale, mirakler, helbredelse ved bønn og nådegaver forbeholdt oss kristne?

Det korte svaret (om vi vil være ærlige med oss selv) er nei, vi finner tungetale, helbredelse ved bønn og alle de Bibelske nådegavene også i andre religioner inkludert satanisme. Så hvordan kan vi da si at tungetale og alle disse gavene er beviset på åndsdåp? For selv om vi kanskje ikke liker å tenke på det, så er det et faktum at mennesker i andre religioner ber om helbredelse til sine avguder og opplever mirakler. Det er også beviselig at tungetale finnes i så å si alle religioner, inkludert hos mennesker med psykisk sykdom.

Enkel logikk og integritet vil da tvinge oss til å måtte innrømme at tungetale, mirakler, helbredelse ved bønn og nådegaver er ikke forbeholdt oss kristne.

Derfor er Paulus veldig tydelig her i 1.Kor 13 at tungetale, nådegaver er aldri beviset på åndsdåp. Beviset på åndsdåp er at vi selv velger å leve etter den skriftlige Moseloven, men ut fra ett slikt liv, så sier Paulus at ekte gaver og tungetale vil komme.

Det Paulus egentlig gjør her er at han bruker 5.Mosebok 13 som er en del av Moseloven for å vise oss hvem som er ekte frelst. I 5.Mosebok 13 står det at kun den som gjør mirakler og lever etter Moseloven er fra Gud. Den som gjør mirakler, men forkaster Moseloven, er ikke fra Gud. Så derfor vet vi, fra 1.Kor 13, at Paulus fremdeles ser på Moseloven som veldig aktuell for oss kristne.

Vi kristne har da ett valg vi må ta, vi kan enten velge å leve på en løgn å si at tungetale, helbredelse ved bønn og mirakler kan bare gjøres av de som er ekte frelst og åndsdøpt. Vi kan velge å leve på denne løgnen ved å snu ett blindt øye til alle de i andre religioner som gjør samme mirakler og taler i tunger bare da til sine avguder, inkludert satanister.

Eller vi kan velge å leve i sannheten å si at tungetale, mirakler, helbredelse ved bønn er ikke ett tegn på åndsdåp. Ekte åndsdåp kjennetegnes ved ett liv levd i lydighet til Moseloven og ut fra ett slikt liv springer ekte tungetale og ekte nådegaver.

Hvilket valg du tar vil i stor grad bestemme hvor du ender opp når du dør.

For Jesus sier to viktige ting til oss i evangeliene.

Det ene er at i de siste tider, så vil falske Messiaser stå frem og de vil være istand til å gjøre store tegn og under som vil lede selv frelste til fall. Så om du vil heller leve på en løgn, så vil du bli en av de som blir ledet til fall og du vil da ende opp til sist med å ta merket og gå fortapt.

Det andre er at om det drøyer før Jesus kommer tilbake og det drøyer før Antikrist står frem, så sier Jesus i Matt 7:21-23: Mange vil komme til Han når de dør å si «Vi gjorde store tegn og undre i ditt navn!, Vi kastet ut demoner i ditt navn! Men Han (Jesus) vil si gå bort fra Meg for Jeg kjenner dere ikke dere som er uten kjærlighet fordi dere lever lovløst» Vi vet at 10 av 10 mennesker dør, inkludert kristne. Ingen vet når tid vi skal dø, det kan være i dag, det kan være om 120 år. La den tanken synke inn litt hvordan det må føles å ha levd hele ditt liv som en kristen, virket i det du tror er Den Hellige Ånds gaver med tungetale, for så å høre «gå bort fra Meg! For Jeg kjenner deg ikke» når du dør. Tenk å ha gledet deg hele ditt liv til himmelen, for så å miste den i siste øyeblikk bare fordi du hørte mer på hva pastoren din sa enn hva Bibelen sa.

Så ta det rette valget i dag, velg å lev i sannhet istedenfor å leve på en løgn så du også kan bli ekte åndsdøpt.