Ta ikke korset forgitt

juli 6, 2022

Series: andakt, Frelse

Ta ikke korset forgitt

Om du har vært kristen noen år, så kan livet bli en vane av og til. Du har kanskje lest gjennom Bibelen ett par ganger i ditt liv, du vet hva den sier og du vet hva du tror på. Farene med at livet kan bli en vane, er at korset mister sin verdi for deg. Så i dag, har jeg lyst til å ta deg tilbake til korset og minne deg på hvor viktig det er for oss. Men jeg har også lyst til å vise deg noen av fallgruvene vi kristne kan komme i om vi ikke er forsiktig.

I Galaterbrevet 3:13 leser vi følgende:

Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at Han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som er hengt på ett tre.
Her i Galaterbrevet 3:13 leser vi kjernen i hva Kristus gjorde for oss, Han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Men hva er egentlig lovens forbannelse?
For å kunne forstå Galaterbrevet 3:13 så må vi først lese det skriftstedet som Galaterbrevet 3:13 referer til når Paulus skriver «For det står skrevet..». Så la oss sammen lese
5.Mosebok 21:22-23

Når en mann har begått en synd som krever dødsstraff, og han blir henrettet og hengt på et tre, da skal hans døde kropp ikke bli natten over på treet, men du skal begrave ham samme dag. For forbannet av Yehovah er den som blir hengt på ett tre.

Hvilke synder krever dødsstraff i Gamle Testamentet? Loven sier at dette er noen av de syndene som i GT krever dødsstraff:
Mord, kidnapping, offring av barn, ekteskapsbrudd, voldtekt, når døtre av en prest blir prostituert, avgudsdyrkelse, arbeide på Sabbaten, sex før ekteskapet, homofilt samliv, incest, når noen gifter seg med en kvinne og hennes mor, sex med dyr, falske profeter, falske vitner, respektløse unge voksne, barn som slår sine foreldre, barn som forbanner sine foreldre, abort, uforsiktighet som forårsaker andres død, trolldom, kanalisering, mediumer, spiritister, familie medlemmer som prøver å motivere deg til å tilbe avguder, alle som prøver å motivere deg til å tilbe avguder, blasfemi, å forkaste loven, spise/drikke blod, ikke bry deg om Yehovahs høytider.
Betyr det at kristne skal dømme andre til døden og løpe rundt med steiner i hendene slik som i Monthy Pythons life of brian?
Nei det betyr ikke det, fordi vilkårene for å ilegge andre dødsstraff er ikke tilstede. Om du leser Mosebøkene om dødsstraff, så ser du med en gang at vi må ha adgang til tempelet, være i Jerusalem og Sanhedrin må være samlet. Er vi ikke i Jerusalem, har vi ikke adgang til tempelet og Sanhedrin, så kan ingen mennesker dømme ett annet menneske til døden etter Gamle Testamentlige lover.
Men det står ingenting i Moseloven om at Yehovah vår Gud er underlagt de samme begrensningene. Når han ser noen begå en av de overnevnte syndene, så har Han rett til å idømme de dødsstraff. Det er eksempler i Bibelen, som Ananias og Safira, at dommen blir rettskraftig med en gang. Men i de fleste tilfeller, så venter Han i det lengste med å gjøre dommen rettskraftig fordi Han vil ikke at noen skal gå fortapt men alle skal komme til omvendelse og frelse.
Forstår du hva det betyr det du leste nå?
Alle mennesker i alle land, til alle tider har gjort en eller flere av de overnevnte syndene. Det betyr at jorden vi lever på er egentlig en ventecelle hvor alle vi ser rundt oss er dødsdømt og venter på at dommen skal bli rettskraftig. Når tid den blir rettskraftig vet ingen av oss, for noen er det i dag, for andre er det i morgen. Men uansett når tid og på hvilken måte, hver og en av oss lever med en dødsdom hengende over oss.
Hva med deg selv?
Når du leser den listen over synder, så er det sikkert en hel del der som du aldri har gjort. De fleste av oss har heldigvis aldri offret barn, myrdet noen, kidnappet noen. Men kanskje du er skilt og gjengift? Da er du skyldig i ekteskapsbrudd og ekteskapsbrudd straffes med døden. Kanskje du har arbeidet på Sabbaten fra fredag kveld til lørdag kveld? Hatt sex før ekteskapet? Sex med en av samme kjønn? Tatt abort? Vært uforsiktig og forårsaket noens død? Kontaktet mediumer, spiritister og/eller hatt med trolldom å gjøre innenfor f.eks new age? Spist eller drukket blod?
Om du kan svare ja på en eller flere av de overnevnte syndene, så er du en dødsdømt synder som lever i påvente av at dommen din skal bli rettskraftig. En dag, så vil dommen bli rettskraftig om du ikke selv velger å forhindre det og det er her korset kommer inn.
Galaterbrevet 3:13 og 5.Mosebok 21:22-23 sier at Yeshua (Jesus) som aldri noen gang i sitt liv gjorde noe galt mot Yehovahs lov hang på ett tre for deg. På korset så ble Han forbannet som en ekteskapsbryter, en som har arbeidet på Sabbaten, som en horebukk, som en som har hatt sex med en av samme kjønn, som en som har tatt abort, vært uforsiktig og forårsaket noens død, som en som har kontaktet spiritister, medium og drevet med trolldom, som en som har spist og drukket blod. Din dødsstraff ble rettskraftig på Han så du kan ha muligheten til å gå fri..om du vil.
Det er dette vi sier skjedde når vi sier Han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, Han kjøpte oss fri fra vår dødsdom så vi skal få evig liv. Men det er ikke noe automatikk i dette, for du har ett valg.
Du kan velge å si nei til korset.
Du kan velge å si ja til korset.
Ett nei til korset betyr at en dag, så vil din dom bli rettskraftig og det vil bli veldig ubehagelig for deg for straffen vil være en evighet i helvete.
Ett ja til korset betyr at Jesus tok på seg din dom og din straff så du kan gå fri. Men ett ja til korset stiller også krav til deg, er du villig til å si ja til de kravene?
Før vi går videre, så vil jeg be deg tenke nøye gjennom dette valget. For du vet uten tvil at du er skyldig, du kan ikke fornekte at du har gjort en eller flere av de syndene som fortjener dødsstraff ifølge bibelen. Så du vet, uten tvil at Yehovah er sin fulle rett til å dømme deg til døden. Om du virkelig lar dette synke inn i deg så du virkelig forstår alvoret bak din synd, så vil korset og de kravene som følger med være veldig enkle å si ja til. For en dødsdømt mann eller kvinne som skjønner alvoret bak sin synd vil ikke ha noen problemer med å si ja til krav stilt av samfunnet han lever i om det betyr at han slipper å dø.
Så hvilke krav er det snakk om?
At du av egen fri vilje velger Yehovah sin vilje for ditt liv. Ingen kan ta dette valget for deg, du må ta dette valget alene og i motsetning til hva mange sier; du er vel isteand til å ta ett slikt valg.
Hva er Yehovahs vilje for ditt liv?
Ordpsråkene 12:13: Ha respekt for Yehovah din Gud og hold Hans lov. 
Så om du sier ja til korset, så er det eneste kravet at du også skal si ja til Yehovah sin lov og velge av egen fri vilje å leve etter den.
Men som du sikkert vet, de færreste kristne i dag som har sagt ja til korset har også sagt ja til Yehovahs lov. For om du ser rundt deg i menigheten du går i, eller blant kristne du kjenner, så har vi mennesker som sier de tror Jesus døde for dem men de har ikke noe problem med å gifte seg på nytt etter skilsmisse, leve i hor, ha sex med mennesker av samme kjønn, tilbe avguder, jobbe på Sabbaten, drive med new age og trolldom osv.
Hvordan tror du Gud føler om de?
Jesus sier det best selv, i Matteus 7:21-23, «gå bort fra Meg for Jeg kjenner dere ikke, dere som lever lovløst!»
Om du har sagt ja til korset, men nei til Yehovahs lov, så lever du fremdeles med dødsdommen hengende over deg. En dag vil den bli rettskraftig, og den dagen vil det være for sent. Men i motsetning til ett menneske som ikke bekjenner seg selv som en kristen, så forventer du å høre «velkommen hjem» den dagen du dør. Men istedenfor vil du få høre «gå bort fra Meg! for Jeg kjenner deg ikke». Prøv å tenk over den grusomme opplevelsen det må være å ha levd hele ditt liv som en kristen, også få høre de ordene den dagen du dør. Her har du levd hele ditt liv med tro på Jesus, du har hatt Bibelen og lest ordspråkene 12:13 og Matt 7:21-23 mange ganger men istedenfor å ta Bibelen på alvor, så har du satt din pastors forklaring over hva Bibelen faktisk sier. Så selv om du visste at Bibelen sier Moseloven gjelder, så har du valgt å stole mer på hva ditt kirkesamfunn eller din pastor sier. Konsekvensene er at du vil få høre de grusomme ordene og måtte angre en evighet i helvete på at du aldri tok Bibelen på alvor.
Men så har du en gruppe kristne til vi trenger å se litt mer på. Det er de som har sagt ja til korset, ja til kravene som følger med korset, men på ett tidspunkt har de av egen fri vilje valgt å lette litt på kravene fordi de er overbevist om at det er i «guds ånd». Hva slags type mennesker tenker jeg på da? Jo de kristne som tok imot Jesus, omvendte seg til loven, men som så etter noen år har begynt å godta synd i sine egne liv eller livene til de menneskene de har rundt seg. Vi ser dette ganske ofte f.eks i forbindelse med skilsmisse og gjengifte. Når kristne vet hva Bibelen sier om dette så møter de kristne ledere som er skilt og gjengift med en sterk tjeneste. Da vil veldig mange si «fruktene av tjenesten er så tydelig at Gud kan da umulig være i mot gjengifte.»
Hvordan tror du Gud føler om de?
Hebreerbrevets forfatter sier det best selv, når du har smakt sannheten og tatt imot nåden for så å vende deg vekk fra den så tramper du Jesu Blod under dine føtter og gjør vanære på hans offer. For slike er det ikke noe ny mulighet til frelse. Vi ser beviset på dette når kristne som i sin tid var enig med Yehovahs lov, men som begynte å godkjenne ting Yehovahs lov forbyr. Deres sinn blir ofte så forherdet at etter noen år så godkjenner de til og med drap på små barn i abort fordi det er «i guds ånd og gud er kjærlighet fordi gud har en vidunderlig plan for våre liv»
Vær ikke som dem, om du har sagt ja til korset så må du si ja til kravene som følger med. Om du har sagt ja til korset og ja til kravene som følger med, så har du selv ett ansvar for å fortsette å si ja ut livet. Da og kun da vil du en dag får høre «velkommen hjem du gode og tro tjener, gå inn til herligheten som er forberedt deg av min Far.»
La derfor aldri kristenlivet ditt bli en vane så du tar korset og det store offeret Jesus gjorde for deg forgitt, for det kan være veldig farlig.