Tanker på en Søndag

desember 4, 2022

Series: andakt

Tanker på en Søndag

I Jakobs brev 2:19 leser vi: Du tror at Gud er én. Du gjør vel! Også de onde åndene tror det – og skjelver.

I Markus 12:29 leser vi direkte sitert fra 5.Mosebok 6:4: Jesus svarte: Dette er det første av alle budene: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt.

Jakobs brev og Markus er begge skrevet på Gresk, her brukes det Greske ordet heis for det Norske ordet en. 5.Mosebok 6:4 er skrevet på Hebraisk og der brukes ordet echad for det Norske ordet en. Fordi Markus er direkte sitert fra 5.Mosebok, så skjønner vi av sammenhengen at heis er den Greske oversettelsen av ordet echad.

Men hva betyr heis på Gresk?

Vi finner dette ordet i f.eks Matt 5:18,19,29,30,36,41 hvor vi skjønner fra den Norske oversettelsen det alltid er snakk om noe det er 1 av. Det er derfor enkelt å se at heis på Gresk og echad på Hebraisk alltid betyr en som i 1.

Hvem er antikrist?

2.Tess 2 sier antikrist er den lovløse som allerede på Paulus sin tid var aktiv som en ånd, men som i fremtiden vil bli åpenbart i ett menneske. Det er enkelt å forstå at antikrist som ånd er aktiv i dag om han var aktiv på Paulus sin tid.

Hva er det Greske ordet for den lovløse?

Det er anomia som direkte oversatt betyr «uten Tora». Så den lovløse/antikrist er iflg.Paulus en åndsmakt som hater Moseloven. Opp gjennom historien har vi sett mange slike personligheter som alle har hatt det til felles, de har hatt ett veldig raseri og sinne mot alt som har å gjøre med Moseloven. Vi har alt fra Antiochus Epiphanes, Konstantin, Luther, diverse paver m.fl som reagerte med sterkt sinne mot alt i Bibelen som var «for Jødisk». Derfor forbød de Guds navn, sabbaten, omskjærelse, matlovene, Israels høytider og i mange tilfeller også det å lære direkte fra Moseloven. Som f.eks Luther som oppfordret til å brenne Gamle Testamentet , Antiochus som utlyste dødstraff for enhver person som levde etter Moseloven eller paver fra vår egen tid som omtaler Sokrates og Platons filosofiske ideer som «guddommelige åpenbaringer».

Tenk litt over dette:

  1. Jesus vår Frelser og vår Herre sier det første og det viktigste budet i loven er at Gud er 1. Enten du leser den Norske oversettelsen, eller du leser på Gresk, alle forstår at Jesus snakker ikke om seg selv som Gud.
  2. Den lovløse som vi kaller for antikrist hater (iflg.Bibelen) alt som har å gjøre med Moseloven. Derfor er det enkelt å forstå at den lovløse vil ikke være enig med Jesus i at det viktigste budet er at Gud er 1.
  3. Jakob 2:19 sier de onde ånder skjelver av frykt over det faktum at Gud er 1.
Hvem tror du har mest utbytte av at vi kristne heller vil tro på at vår Gud er treenig enn å tro på hva Jesus sier i Markus 12:29?
Tenk nøye over dette:
1.Det jo lett å se at de onde ånder har ingenting imot at du tror på at Gud er treenig.
2.Den lovløse føler seg ikke truet av at du avviser Jesu ord om hva som er det viktgiste budet i loven.
Er ikke svaret da egentlig enkelt?