Tenk som ett Guds barn

september 13, 2021

Series: Bibel

Tenk som ett Guds barn

Har du lagt merke til at i status oppdatering på Facebook står det «hva tenker du på?».

Hva ville din status oppdatering vært i dag en tidlig Mandag morgen i September?

Det din status oppdatering ville vært forteller deg egentlig hvem du er. For Bibelen sier i Ordspråkene 23:7 det vi tenker på blir vi. Så om din status oppdatering ville vært at du er bekymret og redd for noe som ligger foran deg denne uken, så sier Bibelen at du blir frykt og bekymring. Om din status oppdatering ville vært at alt er ok, du har ingenting å bekymre deg for, så sier Bibelen du blir fred, ro og selvsikkerhet.

Vi vet alle at det er så mye bedre å møte uken som fred, ro og selvsikkerhet enn å møte den som frykt, angst og uro.

Men selv om du her og nå ikke har noe å bekymre deg for, så vet du at ting kan plutselig forandre seg. Plutselig kan noe skje denne uken som gjør at du går fra å være fred, ro og selvsikkerhet til å bli angst og uro.

Men hva om du kunne gitt en status oppdatering som var upåvirket av alle ytre omstendigheter? Hva om du kunne være fred, ro og selvsikkerhet selv om du har god grunn til å bekymre deg for noe denne uken ?

Ja sier Bibelen, det er mulig.

I 5.Mosebok 28:1-14 og Romerbrevet 8:15 sier Bibelen at om du tenker som et Guds barn, så blir du Guds barn og er du ett Guds barn så har du ingenting å bekymre deg for (Matt 6:25-34, 5.Mosebok 28:1-14)

Så spørsmålet blir da, hvordan tenker ett Guds barn?

Jesus tenkte hele tiden på Hans Fars lov, den loven vi kaller for Moseloven. Fordi Han hele tiden tenkte på sin Fars lov, så var Han identisk med sin Far i ett og alt hva Han gjorde. Når Han lærte oss hvordan vi skulle bli ett Guds barn, så sier Han i Matteus 6:25-34 at vi skal først og fremst tenke på vår Fars lov (Moseloven) så vi kan gjøre vår Fars lov. Da kan vi vite at alle våre behov blir møtt til rett tid, slik vår Far ser det er best for oss. (Joshua 1)

Så neste gang Facebook spør deg hva du tenker på, skriv så at du tenker på din Fars lov Moseloven så du kan gjøre din Fars lov. For den eneste garantien du har for din Fars hjelp er at du følger Hans lov, men om du følger Hans lov så kan du vite helt sikkert at din Far vil møte dine behov, vil hjelpe deg og være med denne uken slik Han ser best.