Tilgi

august 10, 2021
Series: Bønn

Speaker: Ernie Hume

I Matt 6:12, leser vi, «tilgi vår synd slik vi tilgir våre syndere».

Tilgivelse er selve fundamentet i vår kristne tro. Vi tror vi er tilgitt pga det Jesus Kristus gjorde for oss på korset. Men har du noen gang virkelig forstått hva tilgivelse er, og hva det ikke er?

Å tilgi er å ikke lengre holde andre ansvarlig for hva galt de har gjort mot oss.

Derfor kunne vi like gjerne oversatt Matt 6:12 slik; «slik vi ikke holder andre ansvarlige for hva de har gjort mot oss, slik ber vi at du Yehovah ikke må holde oss ansvarlige for hva vi har gjort mot Deg.»

Baksiden av å be dette er at vi også sier at vist vi holder noen ansvarlige for gale ting de har gjort mot oss, så vil vi bli holdt ansvarlige av Yehovah for gale ting vi har gjort mot Han, selv om vi er frelst.

Så det å tilgi er å gi slipp på retten til å holde andre ansvarlige for det gale de har gjort mot oss, og det å bli tilgitt er å ikke lengre bli holdt ansvarlig for det gale vi har gjort mot Yehovah.

Har du tilgitt?