Tilgivelse, ikke hva du tror

august 5, 2022

Tilgivelse, ikke hva du tror

Noe av det mest vanskeligste med å være en kristen er at vi må tilgi hverandre, og om du spør en gjennomsnittlig kristen hva tilgivelse er, så vil du få omtrent like mange forskjellige svar som det er kirkesamfunn i Norge. Noen vil si tilgivelse er å stole på den som har gjort en vondt, late som om det ikke har skjedd, sette en strek over det osv. Men de fleste vil være enige om en ting, tilgivelse er uten betingelser fordi det er slik vi har blitt tilgitt av Gud uten betingelser og da skylder vi å gjøre det samme. Denne tankegangen har opp gjennom årene gjort kristenlivet tungt for veldig mange som har blitt utsatt for urett som har sittet igjen med ett bilde av en Gud som ikke tar dem på alvor og den uretten de har opplevd. Men som vi skal se, tilgivelse er ikke hva du trodde det var. 

Tilgivelse i jødedommen

Hvorfor skal vi i det hele tatt snakke om tilgivelse i jødedommen for å forstå tilgivelse i Bibelen, når vi er kristne og ikke jøder?

Dette er ett naturlig spørsmål, men svaret er at Jesus var aldri en kristen. Jesus levde hele sitt liv som jøde og sluttet aldri å være en jøde. Så om vi skal forstå hva han mente med tilgivelse, så må vi forstå hvordan Jøden Jesus tenkte om tilgivelse.

Når noen gjør deg noe vondt, så sier Moseloven at de har plikt til å erstatte hva de har gjort og kompensere for hva de har gjort. Den som gjør deg vondt skylder deg derfor noe. Tilgivelse i Jødedommen er å si at du fraskriver deg retten til å kreve det du har rett på, men bare så lenge den som gjorde deg vondt først har omvendt seg. Er det ingen omvendelse, så er du ikke pliktig til å fraskrive deg retten til å kreve erstatning og kompensasjon. Du er ikke forpliktet til å ha kontakt med vedkommende, etter å ha tilgitt eller å stole på vedkommende. Det eneste du er forpliktet til er å fraskrive deg retten til å kreve erstatning og kompensasjon for hva de har gjort mot deg.

Hva da med de som ikke vil omvende seg?

I Jødedommen så tror de på at du er ikke forpliktet til å tilgi de (du er ikke forpliktet til å fraskrive deg retten til å kreve erstatning og kompensasjon). Men Moseloven sier også at du har ikke rett til å bære nag og bitterhet, så du har selv ansvaret for at din rett til ikke å kreve erstatning og kompensasjon ikke utvikler seg til nag og bitterhet.  tillegg tror Jødedommen også på at en som ikke tidligere ville omvende seg kan plutselig bestemme seg for å omvende seg. Da er du forpliktet til å fraskrive deg retten til å kreve erstatning og kompensasjon (du er forpliktet til å tilgi). Om du da ikke vil tilgi, så sier Jødedommen du synder. Så det ikke å tilgi en omvendt synder er i Jødedommen en alvorlig og ondskapsfull synd.

Omvendelse

Hva er egentlig omvendelse?

Det Greske ordet for omvendelse betyr å si seg enig med Gud i at man har gjort noe som er galt, også velge av egen fri vilje å slutte å gjøre det Gud sier er galt for å begynne å gjøre det som Gud sier er rett.

Matteus 6

I Matteus 6:12 sier Jesus,  forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Akkurat denne oversettelsen med ordet «skyldnere» reflekterer den Jødiske forståelsen av tilgivelse, når vi gjør Gud noe vondt eller vår neste, så har vi pådratt oss skyld som vi plikter og erstatte og kompensere for. Så når Jesus som en Jøde, til ett Jødisk publikum snakker i vers 12, så sier han egentlig dette: tilgi oss fordi vi omvender oss, slik vi tilgir våre skyldnere fordi de omvender seg. Også fortsetter han i vers 14-15: For når vi tilgir de som omvender seg, så vil vår Himmelske Far tilgi oss når vi omvender oss. Men om vi ikke vil tilgi de som omvender seg, så vil ikke vår himmelske Far tilgi oss når vi omvender oss.

Tilgivelse ifølge Bibelen med betingelser

Tilgivelse i Bibelen er derfor ikke uten betingelser. Betingelsen for tilgivelse fra Gud er at vi omvender oss, om vi ikke omvender oss, så vil ikke Gud tilgi oss. Men dette reflekterer også hvordan vi tilgir vår neste, for om vår neste ikke vil omvende seg, så har ikke vi plikt til å tilgi dem. Og selv om de vil omvende seg, så er ikke du forpliktet til å stole på dem eller ha kontakt med dem. Du er bare forpliktet til å si at du fraskriver deg retten til å kreve erstatning og kompensasjon fra de som har gjort deg vondt.

Dette forteller oss at Gud tar på alvor den uretten du har blitt utsatt for. Han forventer ikke at du skal minimere hva som skjedde med deg, eller late som om det ikke har skjedd fordi «alt er nåde». Han forventer at du skal beskytte deg selv, ikke stole på vedkommende om du ikke tror det er trygt, og heller ikke tilgi om du ikke ser bevis på omvendelse. Og skulle du se bevis på omvendelse, så skal du tilgi men huske på hva tilgivelse er: Å fraskrive deg retten til å kreve erstatning og kompensasjon fra de som har gjort deg vondt.