Er du tilgitt av Gud?

desember 15, 2020

Series: Bibel

Er du tilgitt av Gud?

Er du tilgitt av Gud?

I Hebreerbrevet 8:10-12, leser vi «Men dette er den pakten jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror og si: Kjenn Herren! For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger minnes deres synd.»

Vi kristne legger ikke skjul på at vi som tror på Jesus er under den nye pakt fra Jeremiah 31:30-33, sitert her i Hebreerbrevet 8:10-12. Og fordi vi er under den nye pakt, så mener mange kristne at Moseloven som var den gamle pakt, ikke lengre gjelder for oss. Men la du merke til en ting når du nå leste Hebreerbrevet 8:10-12? Korset og hva Jesus gjorde for oss nevnes ikke med ett ord, istedenfor så vektlegger Hebreebrevet og Jeremiah Moseloven og viser at det er den og ikke korset som er grunnlaget for den nye pakt.

Så la oss se litt nærmere på teksten for å forstå hva som virkelig blir sagt her: Yehovah begynner med å si at Han vil skrive sin Torah (her brukes samme ord som for Moseloven, derfor vet vi utifra Gresk og Hebraisk at det er snakk om Moseloven) på våre sinn og i våre hjerter. Når Bibelen sikter til hjertet, så mener den ikke det fysiske hjertet. Den mener våre tanker og vårt intellekt, så det som egentlig sies her er at Yehovah vil skrive sin Torah på vårt sinn og på våre tanker. Så går Han videre til å si at fordi Han gir oss Moseloven skrevet på våre sinn og tanker, så vil Han være vår Gud og vi vil være Hans folk. Så betingelsen for å være Yehovahs folk er ikke å tro på korset, det er å følge Moses. Derfor vet vi også at Johannes 3.16 må forstås likt, at betingelsen for å bli ett Guds barn er ikke å tro på korset, det er å følge Moses. Og de som følger Moses skal ikke trenge å lære hverandre og oppfordre hverandre til å kjenne Yehovah for alle som følger Moses skal kjenne Yehovah både små og store. Dette betyr ikke at vi ikke vil trenge lærere, for Apgj 15 sier vi trenger å lære hvordan vi skal følge Moses. Men det vil bety at alle som følger Moses vil ha lett for å gjøre det og lett for å lære hvordan. Også avslutter Yehovah med noe veldig viktig, fordi vi følger Moses så vil Han tilgi oss for all vår bevisst synd og ubevisst synd.

Så ifølge Hebreebrevet og Jeremiah, så er grunnlaget for den nye pakt ikke korset men vår vilje til å følge Moses. Og løftet er at den som kommer inn i den nye pakt vil ha lett for å følge Moses, men vil også bli tilgitt.

Så om du vil Gud skal tilgi deg, så er det avhengig av din vilje til å følge Moses. Følger du Moses, så lover Jeremiah 31 og Hebr 8 at Yehovah vil tilgi deg for all bevisst synd du har begått og all ubevisst synd du kommer til å begå.

Men hva med korset? Er ikke det viktig i det hele tatt?

Før vi lar Bibelen besvare dette spørsmålet, så må vi først forklare forskjellen på to viktige begreper bevisst og ubevisst synd. I 1.Johannes så står det at hver den som er født av Yehovah kan ikke synde. Men det står også at om vi sier vi ikke har synd, så bedrar vi oss selv, men hver den som bekjenner sin synd blir tilgitt. Dette virker som en motsetning ved første øyekast, men om vi ser dette i sammenheng med Moselovens mange regler om soningsoffer så skjønner vi sammenhengen. For Bibelen sier aldri at den som blir ett Guds barn slutter å synde, men den sier at den som blir ett Guds barn og følger Moses slutter å ville synde. Forskjellen er at en som er ekte frelst har ikke noe ønske om å synde men han eller hun kan fremdeles gjøre feil og «falle» i synd slik som f.eks Peter som ikke ville fornekte Jesus men gjorde det allikvel.

I Hebreerbrevet 9:12-15 så lærer vi at blodet fra bukker og kalver kan kun sone for ubevisst synd, altså for alle de gangene vi faller i synd. Men her står det også at blodet fra bukker og kalver kunne ikke sone for bevisst synd. Så før Jesus døde, om noen bestemte seg for å gjøre noe galt i mot Yehovah så ville den personen vært redningsløst fortapt. Da ville han eller hun ha begått en synd som var utilgivelig.

Før vi ble kristne, så har vi alle gjort akkurat dette og bestemt oss for å gjøre synd mot Gud. Men Hebreerbrevet 9 sier at pga Jesu død på korset, så har Yehovah gitt amnesti til alle som vil ta i mot Jesu blod som soningsoffer for sin bevisste synd. Alle som vil tro at Jesus døde for dem, kan da helt opp til den dagen Han kommer igjen eller de selv dør, bli tilgitt for sin bevisste synd.

Jesu offer er ett engangstilbud for alle de som tar imot. Det betyr at alle de som tar imot Hans offer på korset blir så helliggjort (Hebr 10:10) og deres synd er tatt vekk. Om vi så lever i lydighet mot Moses, så lover Jeremiah 31 og 1.John 1:9, at all vår fremtidige ubevisste synd vil bli tilgitt når vi er ærlige med Yehovah og bekjenner. Og dette er ett løfte som står fast, at fordi Yehovah har lovt å tilgi all ubevisst synd pga vår bekjennelse og fortsatt lydighet mot Moses, så er det ikke nødvendig for oss å ofre mer i tempelet for ubevisst synd. (Hebr 10:18).

Men det betyr ikke at vi har mistet evnen til å bestemme oss for å synde mot Gud. Og om vi skulle gjøre det, så sier Hebrebr 10:26-29 at vi har begått den utilgivelige synd og vi vil være redningsløst fortapt.

Det er derfor fullt mulig å miste sin frelse, men du kan bare gjøre det om du vet at det du gjør er galt og du gjør det allikevel. Som f.eks om du vet at det å spise urent er galt, og du gjør det allikevel, så har du begått en slik synd. Men om du holder på å lære Moses, og du ikke er overbevist enda eller vet at det er galt å spise svin og annet urent, så har du ikke begått en slik synd.

Så korset er sentralt i dette, og vi må ha korset med ellers så er vi for evig kuttet av fra Yehovah pga våre tidligere synder for vi kommer ikke utenom det at vår synd må sones før vi kommer inn i pakten med Yehovah. Vi kan ikke sone bevisst synd i tempelet, den kan kun sones gjennom tro på korset. Men som Jesus sier selv, vi skal ikke bli ved korset når vi kommer til Han. Vi skal gå gjennom korset for å komme til Faderen, så vi tar imot Jesus, omvender oss til Moses og fortsetter å vandre med Yehovah vår Far i lydighet mot Moses i den nye pakt.

Så la meg avslutte i dag med å stille samme spørsmål som vi begynte med. Nå som du vet at iflg.Bibelen, så er grunnlaget for tilgivelse, for den nye pakt Moseloven og ikke korset. La meg da spørre deg, du som sier du har tatt imot Jesus men tror du er under nåde og har forkastet Moses. Er du tilgitt og lever i den nye pakt? Ikke iflg.Bibelen, men om du fremdeles leser dette så er du fremdeles i live. Er du fremdeles i live, så har du fremdeles en mulighet til å omvende deg og ta steget inn i den nye pakt og tilgivelsen. Ikke vent for lenge, fordi ingen av oss vet hvor lang tid vi har igjen.