Trenger du beskyttelse i dag?

juli 4, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

I Johannes 17:11 leser vi; Hellige Far! Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, likesom vi er ett.

Hva er det egentlig Jesus prøver å si her?

Det er beskyttelse i Hans Fars navn og Hans Fars navn er identisk med Hans navn, og gjennom dette navnet, så blir vi ett med både Jesus og Hans Far.

Dette kan forvirre oss fordi vi første øyekast, for hvordan kan Jesus hete det samme som Hans Far når Hans Far heter Gud og Jesus heter Jesus?

Vi vet jo alle at Gud er ikke ett navn men en tittel, akkurat som Presidenten i USA heter ikke Mr.President. Så hva er Guds navn? I Mosebøkene leser vi at Guds navn er Yehovah. Vi vet også at Jesus het ikke egentlig Jesus, fordi Jesus var født i Israel som en Jøde så blir Hans navn på Hebraisk Yeshua. Yeshua er en forkortet variant av navnet Yehoshua som betyr Yehovah frelser. Så det navnet som er Hans Fars navn og Hans navn, det navnet som gir oss den beskyttende enheten er ikke Jesus eller Gud, det er Yehovah.

Trenger du frelse i dag og beskyttelse?

Kall på Yehovah (Rom 10:13) som din Gud og Han vil beskytte deg og frelse deg fordi Han er Yehoshua (Yehovah som frelser deg).