Trenger du glede?

juli 28, 2021
Trenger du glede?

I Nehemiah 8:10, leser vi, «gleden i Herren er din styrke.»

Det å kunne glede seg over noe eller noen er en essensiell del av våre menneskeliv som hjelper oss til å møte hverdagen. Når vi mennesker ikke har noe eller noen å glede seg over, så er det vi mister håp og mister vi håp er vi ikke langt fra å gi opp. Vi kan derfor trygt si at hva Ezra skriver i Nehemiah 8:10 gjelder for hele menneskeheten, gleden er vår styrke uavhengig av hva vi tror eller ikke tror på. Men glede strekker seg bare til ett vist punkt før den ikke kan strekkes lengre. Vi vet alle hvordan mennesker vi gleder oss over er begrenset og kan bare hjelpe oss intill ett vist punkt, materielle eiendeler og penger vi gleder oss over tar en dag slutt og kan ikke hjelpe oss i det hele tatt om vi kastes hodet først ut i en livskrise. Så selv om glede i seg selv ikke er forbeholdt kristne, så er det en annen type glede som er overnaturlig og upåvirket av det som skjer rundt oss. Vi leser om denne gleden i Nehemiah 8:10 og Fil 4:4 hvor Ezra og Paulus garanterer oss at gleden i Herren gir oss styrke og fred uavhengig av hva slags situasjon vi står. Vi kristne har derfor noe ikke kristne mangler og vil aldri få, vi har ett våpen mot håpløshet og maktesløshet som er gleden i Herren.

Det er nemlig slik at det å være kristen vil ikke frita oss fra vanskeligheter. Vi som alle andre vil ha omstendigheter i våre liv vi kan takle, omstendigheter vi nesten kan takle også de periodene av våre liv hvor vi – uavhengig av våre materielle ressurser eller mangel på de – finner oss i en situasjon vi ikke kan endre på . Du vet i slike situasjoner hvor rent menneskelig er det ikke noe håp om en lykkelig utgang hvor du vet at enten går du til grunne eller så frelser Herren. Uavhengig av hva slags situasjon, men spesielt i slike sistnevnte, er det vi trenger glede til å takle det og det er en slik glede vi kan få om vi vil glede oss i Herren.

Men hva betyr det egentlig å glede seg i Herren?

Som kristen, så vet du helt sikkert hvordan pastoren din ville svart eller hvordan den forkynneren du hører mest på akkurat nå, ville svart. Men hvordan svarer Bibelen på spørsmålet vårt, fordi når alt kommer til alt, det er hva Bibelen sier som teller.

Når Ezra skriver Neh 8:10 så må vi først lese hele kapittelet for å forstå hvorfor og hvordan gleden i Herren er vår styrke. I kapittel 8, så har Isralittene nettopp funnet Moseloven. Dette er den samme lov som vi kristne tror ikke gjelder for oss i dag. Etterhvert som prestene underviser folket hvordan de skal holde Moseloven, så blir folket slått av syndenød fordi de skjønner at den situasjonen de er i kommer av manglende kunnskap om og vilje hos dere forfedre til å holde loven. Når vi synder mot Moseloven, så har det alltid konsekvenser (5.Mosebok 28:14-65) Når Nehemiah ser at folket sørger, så sier han ikke sørg men gled dere fordi nå har dere hørt loven, nå vet dere hva Yehovah (Gud) forventer av dere og nå vet dere hvordan dere skal være sikker på å leve under Yehovahs beskyttelse og vern. Så det Nehemiah egentlig sier i vers 8:10 er; gled dere over Moseloven og at dere forstår den, for i den er deres styrke.

For oss kristne som har lært at Moseloven er noe ondt, så høres dette kanskje merkelig ut. Men tenk etter hva Nehemiah egentlig sier her; han sier at fordi Yehovah lovte Moses å ta vare på, beskytte og forsørge alle som følger Moseloven, så har dere Israelitter noe som sikrer Guds hjelp under alle situasjoner. Om Nehemiah hadde levd i dag, så ville han sagt at vår lydighet til Moseloven vil ikke garantere ett problemfritt liv men det vil garantere Yehovahs hjelp under alle forhold og alle omstendigheter. Derfor er Moseloven og gleden over den en overnaturlig glede som er forbeholdt oss kristne fordi et er bare vi kristne som lever etter Moseloven og er derfor sikret Yehovahs hjelp uansett hva vi står ovenfor.

Så tenker du kanskje, dette er vel og bra for Nehemiah og de som levde en gangen, men jeg er en ny testament kristen og lever under nåden ikke under loven. Derfor er gleden i Jesus min styrke, ikke glede i Moseloven.

Om vi nå går til Fil 4:4 så er det lett å tenke at Paulus bekrefter at som en ny testamentlig kristen, så er gleden i Jesus din styrke og ikke gleden i Moseloven. Når vi skal forstå Paulus i Fil 4:4, så må vi ha i tankene at hans Bibel var Gamle Testamentet fordi det ville gå enda flere hundre år før det fantes ett Ny Testamentet. Med dette i bakhodet, så vet vi at Fil 4:4 er sitat av Salme 33:1, Habakukk 3:18 og Neh 8:10. Det Paulus sier i Fil 4:4 er derfor ikke; gleden i Jesus er din styrke istedenfor sier han at gleden i Moseloven er din styrke.

Hva betyr det å glede seg i Herren?

Bibelen har lært oss i dag at å glede seg i Herren er å glede seg over at du har Moseloven, du vet hvordan du skal leve etter den og du vet at dette garanterer Yehovahs hjelp uansett hvilken situasjon du står ovenfor.

Livet er derfor slik, at enkelte ganger vil vi finne oss i situasjoner vi ikke kan kontrollere, situasjoner vi delvis kan kontrollere og situasjoner vi har full kontroll over. Uavhengig av hva vi tror på, eller ikke tror på, så vil det å glede seg over noe eller noen alltid hjelpe oss gjennom slike situasjoner. Men vår glede over mennesker i våre liv, materielle ting vi har eller vår egen helse er begrenset. Det er situasjoner vi vil befinne oss i hvor mennesker, materielle ting og ressurser i våre egne liv ikke kan hjelpe oss. Det er da vi lett kan miste håpet og gi opp fordi det er da vi innser at vi er alene uten håp. Men om du er en kristen, så er det en glede som er forbeholdt deg, en overnaturlig glede som holder uansett hva du står ovenfor. Det er ikke en glede over hva Jesus gjorde for deg, det er en glede at du som kristen har Moseloven og Moseloven garanterer deg Yehovahs hjelp uansett hvilken situasjon du befinner deg i.

Er det noe galt å glede seg over korset? Nei, det er ikke noe galt å glede seg over korset og Jesus men Bibelen sier ikke at gleden over Jesus er din styrke. Istedenfor sier den at gleden over Moseloven er din styrke.

Trenger du glede? Trenger du styrke?

Omvend deg i dag til Yehovahs store gave gitt deg i Moseloven og la deg forsone med Han gjennom korset.