Tror du?

november 25, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Har du tro? Vet du egentlig hva tro er?

Vi tror månen er rund, vi tror en uke har 6 arbeidsdager og at lutefisk noen ganger kan være godt mens for andre smaker det pyton. Det å tro på noe trenger ikke bety noe for hvordan vi lever livene våre, men det kan også av og til bety noe, som feks vi går ombord i ett fly fordi vi tror på pilotenes evne til å fly og selskapets vilje og evne til å sikre at flyet er trygt.

Men hva med tro og kristendom, eller tro og Gud?

Ett kritisk blikk på kristne avslører veldig fort at troen ikke nødvendigvis trenger å påvirke hvordan vi lever livene våre. For vi hører det sagt gang på gang fra talerstolen: «Om du bare tror Jesus døde for deg, så får du Hans rettferdighet tilregnet deg og du er frelst. Du må aldri gjøre noe, bare tro, fordi dette er nåde og om du gjør noe som helst så faller du ut av nåden.» Med andre ord, det budskapet vi hører er ett budskap som sier: Kristne kan leve akkurat slik de vil, så lenge de tror.

Ville Paulus vært enig?

Til det spørsmålet vil de fleste kristne si JA fordi Paulus var jo den apostelen som forkynte frelse av nåde ved tro?

Til det må jeg spørre deg ett spørsmål, har du noen gang lest hva Paulus virkelig skriver?

I Romerbrevet 8:1-2 sier Paulus det er defor ingen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus, for åndens lov i Messias Jesus har satt oss fri fra syndens og dødens lov.

Hva er det Paulus egentlig sier her?

Vi tolker det som: Om vi tror så er vi i Jesus Kristus og vi er fri fra syndens og dødens lov som er Moseloven. Men som vi skal se, så er denne forståelsen feil.

For når Paulus i Rom 8:1-2 sier dette, så siterer han Jesaja 50:9. Det er jo naturlig for han å gjøre dette siden Paulus sin bibel var gamle testamentet. Om vi så går til jesaja 50:9 og leser hva som står der, så står det: «Yehovah min Gud vil hjelpe meg, hvem er han som vil fordømme meg?. De vil alle bli borte.»

I seg selv, så gir ikke Jesajah 50:9 noen forståelig mening, så vi må gå videre til vers 10-11 for å skjønne sammenhengen. Da ser vi at det står: «Hvem blant dere ærer Yehovah og adlyder Hans tjeners røst som nå går i mørket og har ikke noe lys? La han stole på Yehovahs navn på sin Gud. Alle dere som tenner en egen ild for å gå i, Jeg skal sørge for at dere legger dere ned i sorg.»

Hvem er det som sier disse tingene i Jesajah? Vi kristne tror dette er Jesus, Yehovahs tjener. Så hva er det Yeshua (Jesus) sier her? Han sier at de som ærer Yehovah, de som adlyder Yeshuas røst, som stoler på Yehovah (ikke på Yeshua) vil vandre i lyset istedenfor i mørket. Akkurat samme som Han sier i Johannes 3. Disse vil ikke bli fordømt. Men de som ikke gjør dette, de vil legge seg ned i sorg og de vil bli fordømt. Det er dette Paulus også snakker om andre steder i Romerbrevet at de som forkaster Moses (Yeshuas lære) er loviske fordi de prøver å nå Yehovah på sin måte med sin ild. De vil ikke lykkes, de vil legge seg ned i sorg og kastes ut i det ytterste mørke med gråt og tenners gnissel. (Matt 7:21-23)

Nå skjønner vi litt mer hva Paulus sier i Rom 8:1-2:

Det Paulus prøver å fortelle oss er dette

Om vi ærer Yehovah, stoler på Han og elsker Han ved å adlyde Yeshuas lære, så vil gå fra mørke til lys. Hva er Yeshuas lære? Matt 23:2-3, Yeshua lærte oss å følge Moses. Det betyr, at om vi tror på Yeshua, men vi forkaster Moses, så gjelder ikke Rom 8:1-2 for oss. Da gjelder Jesajah 50:10 for oss fordi da vil vi måtte legge oss ned i sorg og bli fordømt.

Så iflg Paulus, i Romerbrevet, så er tro alltid aktivt vist i handling. Så Paulus slettes ikke vært enig i vår moderne forståelse av tro, han ville sagt at om vi virkelig tror, så omvender vi oss til Moses.

Tror du på Jesus? Da må det være synlig i ditt liv at du tror ved at du viser din tro i etterfølgelse av Moses.