Tror du på en løgn?

august 22, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

I Lukas 13:3, leser vi; «Nei, sier jeg dere. Men dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de.»

I Apg 20:21, leser vi; «Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus»

De fleste menigheter i dag tror vi må skille mellom hva som skjedde før korset og hva som skjedde etter oppstandelsen. Fordi vi må sette dette skillet, så tror de at Jesus kun forkynte til Jødene før korset og Paulus kun til hedningene etter korset. Siden de fleste kristne i dag er hedninger av fødsel, så må vi lytte på hva Paulus sa og ikke hva Jesus sa. Derfor tror de fleste kristne at Jesus forkynte at Jøder må følge Moseloven, men Paulus forkynte at Moseloven gjelder ikke for hedninger fordi vi hedninger blir frelst bare gjennom en passiv tro på Jesus.

La oss med en gang fastslå at en slik tankegang, og variasjoner av en slik tankegang (som f.eks at Jesus kom for å sette både Jøder og hedning fri fra Moseloven) er en satanisk løgn skapt for at flest mulig skal gå fortapt og for at Antikrist skal få størst mulig fotfeste.

Du trenger bare å lese Bibelen for å se hvor feil det er å tro at Jesus kun forkynte til Jødene og Paulus kun til hedningene, eller å tro at Jesus kom for å «sette oss fri fra Moseloven». Men de fleste kristne leser ikke Bibelen, de baserer sin Bibelkunnskap på hva pastoren deres forteller dem. Så la oss ta litt tid til å tenke igjennom konsekvensen av å tro på en slik satanisk løgn:

  1. Om alt Jesus sa og lærte kun gjelder for Jødene, og alt hva Paulus sa og lærte kun gjelder for hedninger/kun gjelder for jøder og hedninger etter korset, så gir vi Paulus større autoritet enn Guds Sønn. Det er ikke rett å gi ett menneske (Paulus) større autoritet enn Guds Sønn, fordi det vi da egentlig gjør, er at vi gjør Paulus til Gud.
  2. Jesus sa i evangeliene at Moseloven er Guds standard for ett godt menneske, og den standarden vi vil bli dømt etter, så lenge det er en himmel og en jord. Himmelen og jorden eksisterer den dag i dag i 2021, så enten løy Jesus eller så forandret Han mening og ombestemte seg ett sted mellom oppstandelsen og møtet med Paulus på vegen til Damaskus. Uansett om Han løy eller forandret mening, så er jo konsekvensen at Han kan ha løyet/kommer til å forandre mening om korset. Da kan ikke vi vite sikkert at vi er frelst, fordi kanskje i morgen har Jesus tenkt ut en helt ny måte å blitt frelst på så korset ikke gjelder lengre.
  3. Når du sår inn i menneskets tanker at Gud ikke er helt til å stole på, fordi Han kan lyve/forandre mening om Moseloven, så blir det veldig vanskelig til dels umulig å tro noe som helst på Gud. Det var dette slangen gjorde når han i paradis sa til Eva, «har Yehovah virkelig sagt….?»

La oss derfor med en gang fastslå, tanken at «Jesus kom for å sette oss fri fra Moseloven» eller at Jesus forkynte til Jødene og Paulus til hedningene, så vi møre på Paulus ikke Jesus, eller en kombinasjon av disse, er en satanisk løgn.

I Apg 20:21, så sier Paulus noe som beviser hva vi nettopp har sagt. Her sier han at han forkynner omvendelse til Yehovah og tro på vår Herre Jesus Kristus for både Jøde og Hedning. Her ser du det beviset vi er på jakt etter, Paulus hadde en lik forkynnelse for både Jøder og Hedning, og han forkynte først og fremst omvendelse til Yehovah (Lukas 13:3) etterfulgt av tro på Jesus. Det er derfor ikke mulig å få Bibelen til å si at Paulus kun forkynte tro på Jesus Kristus, slik som mange kirkesamfunn lyver om Paulus den dag i dag.

La du merke til hva Paulus sier i Apg 20:21?

Han sier ikke omvend deg til Jesus og tro på Han. Han nevner ikke korset, istedenfor sier han: Omvend deg til Yehovah (Gamle Testamentets Gud og Far til Jesus) og tro på vår Herre Jesus Kristus. Når Paulus sier tro på vår Herre Jesus Kristus, så bruker han ett Gresk ord som betyr aktiv tro vist i handling (Jakob 2). Sagt på en annen litt mer moderne måte: Paulus sier tro på hva Jesus gjorde for deg på korset, og vis at du tror ved å omvende deg fra lovløshet til Moseloven.

Så m.a.o her i Apg 20:21 leser vi beviset på at Paulus forkynte til hedninger og til jøder at om de ville blitt frelst, så måtte de ikke ha en passiv tro på korset. De måtte ha en aktiv tro vist i lydighet mot Moseloven og det gjaldt enten de var født som hedning eller født som Jøde.

Har du en frelsende tro som er levende?