Troshelter i dag

august 11, 2022
Series: Bønn

Speaker: Ernie Hume

Vil du være en troshelt?

I Markus 11:24 leser vi: Når dere ber om noe, tro at dere har fått det, så skal det bli deres. Hva vi leste nå kan nesten virke for godt til å være sant. Er vi garantert å få noe bare vi tror at vi får det? Det høres nesten ut som blab it and grab it eller name it and claim it som en del av oss husker var veldig populært blant kristne i Norge på 90 tallet og oppover. Selv om det er lett å assosiere Mark 11:24 med fortidens strømninger i kristenheten, så kan vi ikke fornekte at dette er virkelig noe Jesus sa. Vi skylder oss selv å spørre, hvordan skal vi egentlig forstå Mark 11:24? 

Begynn med begynnelsen

Om vi virkelig vil forstå hva Jesus prøver å si her, så må vi først begynne med begynnelsen av Jesu tale i vers 22. I versene 22-23 sier Jesus «Ha tro til Yehovah. Sannelig sier jeg dere, om noen sier til dette fjellet, kast deg i havet ! og ikke tviler i sitt hjerte men tror det vil skje, så vil det bli gjort for han». Deretter sier han fra vers 24: «Derfor sier jeg dere, hva dere enn ber om i deres bønner, tro at dere har fått det, så skal det bli gitt dere.»

Ha tro, men ikke til Jesus

Noe av det første vi må legge merke til er hva han ikke sier. Han sier ikke «ha tro til meg» han sier «ha tro til Yehovah». Hvem er Yehovah? Yehovah er navnet på Bibelens Gud og Jesu Far. Noen skriver det som Jehovah, andre sier Yahweh.  Når Jesus sier vi skal ha tro til Yehovah, så bruker han det lille Greske ordet pistis. Vi vet fra før, at pistis betyr trofasthet mer enn bare tro. Derfor vet vi at vers 22 kan like gjerne oversettes slik: Vær trofaste til Yehovah.

For de som husker forrige undervisning om rettferdighet ved tro, så lærte vi der at Abraham ble rettferdig av tro nettopp fordi han var trofast mot Yehovah og holdt Yehovahs Tora (Tora er det vi kristne så feilaktig kaller for Moseloven).

Deretter sier Jesus noe merkelig, han sier: «om noen sier til dette fjellet, kast deg i havet! og ikke tviler i sitt hjerte men tror det vil skje, så vil det bli gjort for han.» Hvordan skal vi forstå dette?

Flygende fjell?

Når Jesus sier disse ordene, så må vi ikke glemme noe veldig viktig: Jesus er Jøde og snakker til andre Jøder. Men Jesus er ikke bare en Jøde, han er også en fariseer og  rabbi som bruker velkjente ord og uttrykk som var veldig vanlig for fariseere og rabbinere på den tiden. En slik måte å undervise på var ved bruk av overdrivelser og bilder for å understreke ett poeng. Så når Jesus sier vi skal kaste fjell i havet, så er det ett bilde på problemer og situasjoner som er store som fjell, ikke bokstavelige fjell. Men allerede nå begynner vi å ane konturene av noe veldig viktig i Jesu budskap:

Jesus sier vær trofaste til Yehovah og din trofasthet vil garantere at Yehovah gir deg seier over uoverkommelige problemer i ditt liv.

Ett sterkt løfte

Så fortsetter Jesus i vers 24: «Derfor sier jeg dere, hva dere enn ber om i deres bønner, tro at dere har fått det, så skal det bli gitt dere.»

Legg merke til vers 24 hvordan vi forstår det om vi leser det i sammenheng med versene 22-33: fordi dere er trofaste til Yehovah og garantert at Han gir dere seier over uoverkommelige problemer, så skal dere vite at hva dere enn ber om i deres bønner, tro at dere har fått det, så skal det bli gitt dere. 

Lite men viktig ord

Om vi skal forstå hva Jesus sier her i vers 24, så må vi huske på betydningen av det Greske ordet pistis som blir brukt her. Som du sikkert husker, pistis betyr trofasthet. Så på en måte, så sier Jesus: Vær trofaste til dere har fått det, så skal det bli gitt dere det dere ber om. Men dette får en litt uklar mening. Hva skjer om vi kobler denne setningen sammen med versene 22-23? Da får vi dette:

Vær trofaste til Yehovah så vil Han være trofast til dere. Da vil Han gi dere seier over uoverkommelige problemer i livet. Når dere da ber om noe, hva dere enn ber om, vil dere få fordi dere er trofaste. Lev da trofast og som om dere allerede har blitt gitt det dere ber om, så vil dere få det dere ber om.

La oss prøve å oppsummere dette litt:

  1. Vær trofast mot Yehovah
  2. Ikke tvil på at Yehovah er trofast tilbake mot dere.
  3. Lev som om dere allerede har fått det dere ber om fordi Yehovah er trofast.
  4. Da vil dere få det dere ber om.

Nøkkelen til løftet er altså trofasthet til Yehovah, så vil Han være trofast tilbake. Da må vi spørre oss selv ett veldig viktig spørsmål, hvordan kan vi være trofaste mot Yehovah?

Hvordan være trofast?

5.Mosebok 28:1-14 og Johannes evangeliet er ett av mange eksempler som forteller oss hvordan vi er trofaste. Når vi holder den skriftlige Moseloven som er gitt oss av Yehovah, så er vi trofaste mot vår Gud. Så nøkkelen til løftet i Mark 11:24 er å leve våre liv i lydighet til Moseloven. Når vi holder Moseloven, så er vi trofaste mot Yehovah og Han vil være trofast mot oss. (5.Mosebok 28:1-14, Matt 6:25-34)

Ett praktisk eksempel

Ett godt eksempel på hvordan vår trofasthet til Moseloven sikrer Guds hjelp og bønnesvar, selv om vi må gå gjennom like mange vanskeligheter og prøvelser som alle andre, er Joshua og Kaleb.

Når spionene kom tilbake og gav en dårlig rapport om hvor vanskelig det ville bli å innta landet, så sa Joshua og Kaleb at Gud var på deres side så Yehovah ville gi dem seier over det umulige. Men legg merke til noe veldig viktig, Joshua og Kaleb sier aldri at de vet alle detaljene hvordan Yehovah vil gi dem seier. Heller ikke at de vil slippe å slåss med fienden bare fordi de holder loven. Det eneste de sier er at fordi vi er trofast mot Yehovah, så vil Han gi oss seier i dette slaget. 

Joshua og Kaleb var troshelter fordi de trodde på Yehovahs trofasthet til de som holder loven.

Bli en troshelt du også

Mark 11:22-24 er ikke en nøkkel til å unngå alle problemer og få instant velsignelser og bønnesvar slik vi vil, når vi vil.

Derimot er det en nøkkel til å få seier slik Yehovah vil, når Yehovah vil på Yehovahs betingelser hvor en av de er kravet om trofasthet til loven. Ett godt eksempel på dette er trosheltene i Hebreerbrevet 11:

Abel, Noah, Enoch, Moses, Rahab m.fl levde ikke enkle liv. Man kan godt si de var prøvd i sin trofasthet, men fordi de ikke gav opp og holdt seg trofaste til loven, så er de i dag noen av trosheltene. Noen av de så utfrielse i dette livet, slik som Moses som fikk se rødehavet delt og andre mirakler. Andre igjen led stort men holdt seg trofaste til Yehovah, de fikk sin belønning etter dette livet.

Jeg vet ikke hva som er din fiende i ditt liv akkurat nå. For noen er det kreft, for andre igjen er det økonomi, relasjoner eller andre utfordringer. Men det jeg vet er dette: Om du er trofast mot din Gud som heter Yehovah og holder Hans lov (den vi kaller for Moseloven), så sier Jesus i Matt 6:25-34, Mark 11:22-24, at Yehovah vil gi deg seier over det du nå gjennomgår, møte dine behov og gi deg det du ber om. Du vil fremdeles måtte slåss og av og til vil kampen være tøff. Men om du holder deg trofast, selv om det tar lang tid, så vil Yehovah gi deg seier til sist når tiden er rett for det.

Så istedenfor å gi etter for bekymring angst og uro når problemer oppstår, velg heller å si til deg selv: Yehovah vil gi meg seier over dette jeg står i fordi jeg holder loven.