Donald Trump?

november 9, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Helt siden 2016, når Donald Trump ble valgt, så har gjennomgangstonen blant kristne vært at Gud helt sikkert ville gi han 4 nye år.

Når dette skrives, 9 November 2020, så viser valgresultatet i USA at Joe Biden er blitt den neste presidenten. Donald Trump holder på bestride dette, så ingen vet hva som vil skje helt sikkert før 20 Januar. Vi husker jo alle hvordan Al Gore var president i 30 dager før resultatet ble omgjort.

Men, opp i alt dette så har vi veldig mange kristne «profeter» som har forutsagt at Donald Trump vil bli gjenvalgt. Når dette ikke skjedde med en gang, hvordan skal vi forstå det? Hvordan skal vi forstå det om Trump blir gjenvalgt en gang mellom nå og 20 Januar? Eller hva om vi kommer til 20 Januar, og Trump innrømmer nederlag?

Den eneste rette måten å forstå dette på er å lytte på hva Bibelen sier.

Hva kan Bibelen, som ble skrevet for mange 1000 år siden ha å si om det Amerikanske valget i 2020?

Iflg Bibelen, så tror vi på en Gud som aldri forandrer seg. Yehovah vår Gud er den samme i dag, i går og til evig tid. Det betyr at vi kan forutse til en viss grad hva som vil skje. Fordi Yehovah styrer alt med bakgrunn i sin lov. Yehovahs lov (Toraen, den vi kaller for den skrevne Moseloven), sier at samfunn og land som forkaster Toraen forkaster Yehovah og åpner seg opp for andre guder. Hver gang Israel forkastet Yehovahs lov, så sendte Yehovah ondskapfulle konger og ledere som straff i ett håp om at det ville få dem til å omvende seg.

Ingen andre enn Yehovah kjenner Donald Trump sitt hjerte.

Men det vi vet, er at USA er ett av de «kristne» landene som er mest kjent for å ha forkastet Yehovahs Torah til fordel for «nåde». Den tankengangen at alt er bare nåde, som egentlig har sitt utspring i vranglærere som Marcion, har funnet sin veg til Europa og Norden via USA. Det er pga USA kristne i Norden tenker at livsførselen til den enkelte pastor ikke er så viktig, så lenge det følger med mirakler og de kan sin Bibel.

Når ett land forkaster Yehovahs Torah, så forkaster Yehovah den nasjonen.

Fortjener da USA Donald Trump? Eller Joe Biden? Hvordan skal vi forstå det om Trump blir gjenvalgt en gang mellom nå og 20 Januar? Eller hva om vi kommer til 20 Januar, og Trump innrømmer nederlag?

Vi skal forstå det som Yehovahs dom.

Om Yehovah vil, så kan Han bruke hvem som helst, inkludert Donald Trump, til å straffe USA for å ha forkastet Hans Torah.

Om Yehovah vil, så kan Han bruke hvem som helst, inkludert Erna Solberg, Mette Fredriksen og Stefan Löfven som et redskap til å straffe norden for å ha forkastet Hans Torah.

Vi skal derfor ikke være så skråsikre og tiljuble eller be om at akkurat Donald Trump skal bli valgt. Men vi skal heller frykte Yehovah for hva som kommer over den nasjonen som forkaster Hans Torah og la det være til en inspirasjon for oss om å omvende oss i tide tilbake til Moses før vi rammes av samme dom.