Ikke vær en ulogisk antikrist

november 9, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Tror du Jesus sa vi skulle følge Moses?

Eller tror du Han sa vi skulle følge Han, og ved å tro på korset og Hans syndfrihet, så blir hva Han og Hans rettferdighet tilregnet oss?

La oss ta utgangspunkt i at du tror vi blir rettferdige ved å tro på at Jesus holdt loven for oss, og at vi blir forsont med Gud ved å tro at Jesus døde for oss. Og la oss, for ett øyeblikk, se bort ifra hva Bibelen sier og bare analysere dette utifra en logisk tankegang.

Vist det er slik at vi blir rettferdige ved å ha en passiv tro på at Jesus holdt loven for oss, men vi ikke blir syndfrie, hvem har da ansvaret for de syndene vi begår? For om vi ikke kan bli rettferdige ved å holde loven, men vi allikevel begår synd, så dømmes vi for synd vi har begått enten fordi vi ikke tror hardt nok på Jesus, eller fordi Hans rettferdighet ikke er nok for oss. Eller så er vi rettferdige ved tro, selv om vi begår synd, men da dømmer Gud rettferdige til helvete for synd de har begått. For om det ikke er tilfelle, så betyr jo det at man kan være rettferdig ved tro og egentlig gjøre hva man vil og ende opp i himmelen uansett. Da kan man være så utro man vil, myrde så mye man vil så lenge man tror at Jesus holdt loven for deg og døde for deg. Og er ikke dette egentlig det vi ser ofte skje i kristne sammenhenger? At kristne lever umoralske liv men ikke har noe problem med det, nettopp fordi de tror de er rettferdige av tro?

Vist det er slik, som enkelte påstår, at vi ikke kan holde loven og det er umulig, men loven sier hva som er synd, hvordan kan da Gud være rettferdig og dømme oss for det vi ikke kan la være å gjøre? For, vist det er umulig for oss å holde Moseloven, men Gud dømmer oss for å bryte den, så sender Han jo mennesker til helvete for noe de ikke vil gjøre i utgangspunktet. Altså mennesker som ønsker å gjøre det rette, men som har en nedarvet sykdom fra Adam og Eva som gjør det umulig for dem, ender i helvete og pines til evig tid for noe de har gjort men ikke villle gjøre? Er det en rettferdig Gud?

Og hva da med alle de ufrelste som lever ganske så godt etter deler av Moseloven? De fleste ufrelste (og de fleste kristne) drives ikke av noen indre kraft som tvinger dem til å hore, myrde, stjele, drepe, dyrke avguder og lyve. Flertallet av verdens ufrelste mennesker lever ofte rene moralske liv, er da de super mennesker siden de med sine liv er vel istand til å holde de delene av Moseloven som vi kristne mener vi ikke kan?

Og hva er det egentlig med Moseloven som er så vanskelig? Kristne har jo ikke noe problem med å unngå å myrde, stjele, lyve, dyrke avguder, og leve etter de fleste av de 10 bud? Og om legen sa til deg at du må slutte å spise rødt kjøtt pga helsen, så ville du ikke hatt noe problem med det. Men om Gud sier til deg at det ern avskyelig ting å spise svinekjøtt, så er det plutselig umulig for deg siden det er Bibelens Gud som sier det? De fleste kristne har jo ikke noe problem med å feire jul, påske, bursdager, men fordi Gud sier vi skal holde Sabbaten så er det plutselig umulig siden det er Bibelens Gud som sier det?

Er du litt forvirret du også?

Jeg er enig med deg, kristendom kan være veldig forvirrende og veldig ulogisk. Men av en eller annen uforståelig grunn, så oppfører kristne seg som viljeløse roboter som bare gjentar hva de hører fra talerstolene uten egentlig å tenke over hva som blir sagt. Og de fleste kristne leser aldri sin Bibel, så det er kanskje ikke så rart at det er ett så kaos?

Nå har vi sett på sett og funnet ut at om du tror vi blir rettferdige ved å tro på at Jesus holdt loven for oss, og at vi blir forsont med Gud ved å tro at Jesus døde for oss men vi ikke trenger å følge Moses, så er du fanget i ett ulogisk kaos av tanker, meninger og halvspiste Bibelvers som tatt helt ut av sin sammenheng.

Så hva sier Bibelen?

Hva sier Jesus?

Jesus sa, følg Moses. Stefanus som ble steinet sa følg Moses. Paulus sa følg Moses, Johannes, Jakob, Peter sa alle følg Moses. Og i åpenbaringsboken, kapittel 12 og 14 står det at de som følger Moses OG tror på korset er de som overvinner djevelen.

Så hvem er du?

Er du en som overvinner djevelen? Eller er du fanget i antikrists lovløse ulogiske univers? For Bibelen sier at antikrists ånd er lovløshetens ånd, så antikrist hater Moses og hater Moseloven.

Ikke vær en antikrist.