Usannheter om frelse

november 4, 2020

Series: Frelse, Teologi

Usannheter om frelse

Som kristne, så tror vi på Bibelen. Vi tror den snakker sant når den sier dette livet har to utganger, enten himmel eller helvete. Vi tror hvordan vi lever våre liv her har en betydning for dette, og at om vi blir frelst eller født på ny, så vil vi ende i himmelen når vi dør.

Vi har vært innom dette temaet litt før, for noen dager siden, men det er ett såpass viktig tema at det skader ikke å se litt nærmere på det.

I Bibelen, i Matt 7:21-23, så sier Jesus Kristus Guds Sønn at ikke alle som kaller Han for Herre vil slippe inn i himmelen. Dette er ikke det eneste stedet i bibelen, vi finner det igjen i Hans lignelse om de vise jomfruene som manglet olje på sine lamper. Så om vi skal ta Jesu ord for hva de er, så vil ikke alle som kaller Han for Herre få slippe inn når de dør. Noen vil få høre «gå vekk fra meg for jeg kjenner deg ikke.»

Prøv å tenk igjennom dette scenarioet: Du lever hele ditt liv som en aktiv kristen, du vitner for Jesus, du leser i Bibelen, du ber, du gjør alt rett. Når du dør, så gleder du deg til å få møte Jesus. Men sekunder etter du har forlatt kroppen din, og du ser Han for første gang, så sier Han til deg «gå vekk fra meg for jeg vet ikke hvem du er.»

Hvorfor sier Jesus dette til noen som kaller Han for Herre?

I Lukas 6:46, så stiller Jesus ett spørsmål: Hvorfor kaller dere meg for Herre men gjør ikke som jeg sier?

Hvordan hadde du svart, om Han stilte deg dette spørsmålet i dag?

De fleste kristne tenker slik: Så lenge jeg tror på Jesus som min Herre og Frelser, så lenge jeg ikke lyver, ikke stjeler, ikke myrder så går alt bra.

Er du en av de? Om svaret er ja, så spør Jesus deg nå: Hvorfor kaller du meg for Herre men gjør ikke som jeg sier?

Så hva sa Jesus?

I Matt 22:2-3 så sier Jesus til oss: Når Fariseerne lærer dere hvordan dere skal følge Moses så skal dere gjøre som de sier. Når Fariseerne lærer dere hvordan dere skal følge deres tradisjoner, så skal dere ikke gjøre som de sier.

Det Jesus sa til oss, det som er Hans instrukser er: Følg Moses.

Om vi nå går tilbake til Matt 7:21-23 og leser siste delen av vers 23, så ser vi dette. Begrunnelsen for at Han ikke vet hvem de er, er fordi de er løvløse og uten Torah. Denne gruppen Kristne i disse versene som blir forkastet av Han har gjort mange mirakler, de har gjort de i Hans navn og de bekjenner Han som Herre. Men fordi de er uten Torah, fordi de ikke følger Moses, så vet ikke Jesus hvem disse menneskene er.

Vi ser til og med dette i Misjonsbefalingen hvor det ikke står gå ut og gjør alle folkeslag til displer ved å lære de å tro på meg. Derimot står det, gå ut, gjør alle folkeslag til disipler ved å lære de å leve slik jeg har sagt de skal leve.

De fleste kristne i dag sier de er kristne fordi de tror på Jesus, de lever sånn omtrentlig rene moralske liv, så de regner med det vil gå bra. For trossalt, så har jo deres pastor sagt til dem at alt er nåde og det er umulig å følge Moses.

Disse kristne vil en dag, om de ikke omvender seg til Moses før den tid, få høre «gå vekk fra meg for jeg vet ikke hvem dere er.»

Er du en av de?

Om du ikke feirer Sabbat i dag (fredag-lørdag), om du spiser svinekjøtt og andre urene ting, om du ikke følger noen av de 613 budene Moses gav oss, så er din tro på Jesus død og kan ikke frelse deg (Jakob 2.)

Tenk etter hvor grusomt det må være å ha levd hele ditt liv som en «kristen,» og når du dør, så gleder du deg til å møte din Frelser og Herre. Men når Han ser deg, så sier Han «gå vekk fra meg, for jeg vet ikke hvem du er, du som har forkastet min Fars Torah.»

Ikke la dette skje med deg, omvend deg i dag til Moses så din tro på korset blir en levende tro som kan frelse deg.