Vegen, sannheten og livet?

juli 14, 2022

Series: andakt, Bibel

Vegen, sannheten og livet?

I Johannes 14:6, leser vi: Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Apostlenes gjerninger 24:14: Men det vedgår jeg for deg, at etter den Veien som de kaller en sekt, tjener jeg våre fedres Gud slik at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene.

Har du funnet vegen sannheten og livet i Jesus Kristus?

Den tradisjonelle forståelsen er etter min erfaring: om du tror Jesus er den eneste vegen til himmelen gjennom Hans kors, død og oppstandelse, så har du funnet vegen, sannheten og livet i Han. Men har du noen gang tenkt over at Johannes 14:6 skjer før korset? Jesus sier f.eks ikke «jeg vil snart bli veien, sannheten og livet når jeg skal dø for dere», han sier «jeg er nå, her og nå veien, sannheten og livet.» Dette burde få oss til å undre om vi virkelig har forstått hva Jesus sier her, og om vi virkelig har funnet vegen, sannheten og livet i Han eller om vi egentlig fremdeles falmer rundt i mørket.

Det er en måte å finne ut av dette på ved å lese hva Paulus sier i Apostlenes gjerninger 24:14.

Her i Apg 24:14 leser vi at Paulus tjener «våre fedres Gud etter den Veien som de kaller for en sekt.» Når Paulus her snakker om Veien så bruker han ett Gresk ord som best kan oversettes som en livsstil. Så om man skulle prøvd å sagt Apg 24:14 på en litt mer moderne måte, så kunne man sagt det omtrent slik: Jeg lever livet mitt etter den læren som de andre kaller for en sekt. Så fordi Paulus levde livet sitt på en måte som de andre Jødene så på som en en sekt, så tjener han våre fedres Gud. Hvem er våre fedres Gud? Våre fedres Gud er ett Jødisk uttrykk for Abraham, Isaaks, Jakobs og Israels Gud. Så det Paulus egentlig sier her er at fordi han lever livet sitt på en bestemt måte, så tjener han Israels Gud Yehovah (Gamle Testaments Gud). Så sier Paulus en ting til, «slik at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene.» Når Paulus her sier tror, så bruker han ett Gresk ord som best kan oversettes som å leve etter. Derfor kunne man like gjerne oversatt han slik: «slik at jeg lever etter alt det som er skrevet i loven og i profetene.» Så om man skulle «oversatt» hva Paulus sier her til litt mer moderne tale, så kunne man si det slik: «Jeg tjener Israels Gud Yehovah ved den måten jeg lever livet mitt på fordi jeg lever etter alt som er skrevet i loven og profetene, slik som Jesus sa.»

Hvordan levde Paulus livet sitt?

I 1.Korinterbrev 11:1 sier Paulus: Ta etter mitt eksempel i hvordan dere lever livene deres, slik jeg tar etter Jesu eksempel i hvordan han levde livet sitt. Så med andre ord, Paulus la vekt på å imitere Jesu liv 100% i ord, gjerning og tanker. Hvordan levde Jesus sitt liv? Som kristen, så vet du svaret på det, han holdt loven i alt hva han gjorde. Jesus levde sitt liv etter alt som er skrevet i loven og profetene. Så om Paulus imiterer Jesu liv, så forstår vi at Paulus sier han (Paulus) levde etter den skriftlige Moseloven i alt hva han gjorde, slik som Jesus.

Legg merke til en viktig ting her, Jesus tilba aldri seg selv. Så om vi skal ta Paulus på alvor å imitere Jesu liv, så må vi begynne på alvor å tilbe Yehovah slik Jesus tilba Yehovah. Hvordan tilba Jesus sin Gud? Ved å gjøre Hans vilje. (Johannes evangeliet)

Nå skjønner vi hva Jesus mener i Johannes 14:6, Han er vegen, sannheten og livet ikke pga det Han skal gjøre på korset, men pga hvordan Han har lært sine disipler å leve etter Moseloven (Matt 23:2-4). Da skjønner vi hvorfor Jesus sier Han er sannheten, vegen og livet før korset fordi dette handler ikke om hva Han snart gjør, men alt om hva Han har lært dem opp til nå. Vi kunne like gjerne «oversatt» hva Jesus sier her til mer moderne tale på denne måten: «Mitt liv og hvordan Jeg lever det er den eneste vegen, den eneste sannheten, det eneste livet. Ingen kommer til Faderen uten å imitere mitt liv.» 

Hvordan kan vi vite dette sikkert?

Fordi 1.Johannes og Paulus begge sier at den som er i Kristus må leve slik Han levde sitt liv. Fordi Jesus selv sa mer enn en gang, ta min lære på dere, lær av meg for min lære er liv, lett og slettes ikke tung. Fordi Jesus selv sier i Johannes 3 at hver den som hører og gjør hva Han sa vil ha evig liv. Fordi en av de mange Messianske profetiene Jesus oppfylte var at Han skulle være en profet lik Moses og lydighet til hva Han sa (ikke hva Han gjorde) er avgjørende for ditt forhold til Yehovah. Fordi Paulus sier på slutten av Apostlenes gjerninger at Han forkynte omvendelse til lov og tro på Jesus i den rekkefølgen. Men kanskje viktigst av alt, fordi Jesus selv sier i Matt 7:21-23 at Han ikke vet hvem de er, de som ikke vil imitere Hans liv.

La meg spørre deg igjen det spørsmålet vi begynte med; har du funnet vegen, sannheten og livet  i Jesus Kristus?

Om du sier ja pga du tror Jesus døde for din synd, men du har forkastet alt hva Jesus sa, så har du ikke funnet vegen, sannheten og livet i Jesus Kristus. Om du sier ja pga du følger alt hva Jesus sa, men har forkastet hva Han gjorde for deg, så har du ikke funnet vegen, sannheten og livet i Jesus Kristus. For om du virkelig hører og gjør hva Jesus sa, så vet du at din fortid hvor du levde i opprør mot Moseloven har konsekvenser for deg. Du kan derfor ikke forkaste Jesu lære men ikke Hans kors, men du kan heller ikke forkaste Hans kors og holde på Hans lære.

Når du velger å høre og gjøre hva Jesus sa, så omvender du deg og blir tilgitt (1.John 1:9). Men alt hva du har gjort i din fortid har konsekvenser, for Yehovah er rettferdig og Han må straffe lovbrudd slik Hans egen lov krever. Noen må bære straffen for alle de gangene du i din fortid stjal noe som ikke tilhørte deg, du begikk ekteskapsbrudd i tankene dine eller ved at du giftet deg på nytt mens din første ektefelle levde. Noen må bære straffen for alle de gangene du tilba avguder istedenfor å tilbe Yehovah, for alle de gangene du jobbet på Sabbaten eller fikk andre til å jobbe. For alle de gangene du spiste mat som Yehovah har sagt er avskyelig for oss mennesker å spise, for alle de gangene du misunte naboen din og hans eiendeler eller ektefelle. Du skjønner sikkert hvor jeg vil med dette, for du vet at en rettferdig dommer er kun rettferdig om han opprettholder loven og ilegger straff selv om han tilgir lovbryteren.

Du har derfor to valg, du kan velge å bære din egen straff men da vil du aldri noen gang se det nye Jerusalem. Istedenfor vil du på dommens dag få høre «gå bort fra Meg for Jeg kjenner deg ikke, gå inn i den ild som er forberedt for djevelen og hans engler.» Eller du kan velge å la Jesus bære din straff så du kan gå fri og bli hellig.

Jeg håper inderlig du velger det siste å la Jesus bære din straff.

Men la meg advare deg om en ting; om du nå har blitt tilgitt fordi du har begynt å følge loven og du har blitt hellig fordi du tror Jesu Blod sonet din synd, så har du selv ansvaret for å fortsette å høre og gjøre hva Jesus sa. Om du nå på noen gang velger av egen fri vilje å gjøre noe som du vet loven sier er galt, så advarer Hebreebrevet deg og sier du vil miste din frelse og kan aldri få den igjen.

La ikke dette skje med deg. Gjør derfor slik som Jesus sa, lær deg vilkårene for den nye pakt i Hans Blod (vilkårene er som vi har lært Moseloven) så du kan være trygg og vite at du aldri faller fra.