Velg rett

november 18, 2021

Speaker: Ernie Hume

I Johannes 1:12-13, leser vi: Men til alle som tok imot Han, de som tror på Hans navn, gav Han retten til å bli ett Guds barn. Barn ikke født av blod, eller menneskers vilje, men født av Gud.

I 1.Johannes 2:29, leser vi: Om du vet at Jesus Kristus er rettferdig, så vet du at alle som gjør rettferdighet er født av av Han.

Har du tatt imot Jesus som din Herre og din Frelser så du er blitt ett Guds barn?

Du vet vel at det er kun de som har tatt imot Han og tror på Hans navn som Bibelen gir rett til å bli ett Guds barn? For Bibelen er tydelig på at det er 2 ting du må gjøre for å bli ett Guds barn, du må ta imot og tro på Hans navn.

For selv du har hørt det sagt at det er bare de som tar imot Han som har rett til å bli ett Guds barn, så står ikke dette i Bibelen. Johannes 1:12-13 sier ikke at du som har tatt imot Han har rett til å bli ett Guds barn selv om det er slik vi har hørt det forkynt. For vi har hørt det sagt Johannes 1:12-13 sier: Men til alle som tok imot Han, gav Han retten til å bli ett Guds barn. Men vi leser at Johannes 1:12-13 faktisk sier: Men til alle som tok imot Han, de som tror på Hans navn, gav Han retten til å bli ett Guds barn. Ser du forskjellen mellom hva vi vanligvis hører forkynt og hva Bibelen faktisk sier? Ifølge Bibelen, så er det ikke nok bare å ta imot Han, du må også tro på Hans navn, for å kunne bli ett Guds barn.

Spørsmålet blir da, hva betyr det å tro på Hans navn?

La oss først se hva det ikke betyr: Det kan ikke bety at vi tror Han het Jesus, først og fremst fordi Hans egentlig navn var ikke Jesus men Yeshua. Så om det hadde vært noe så enkelt som å tro at Han het Yeshua, eller å uttale navnet Hans rett, så er 99% av alle kristne i den vestlige verden i helvete nå fordi de trodde Hans navn virkelig var Jesus. Enkel logikk tilsier oss at det er ikke viktig å vite den rette uttalen for å bli frelst, fordi om det hadde vært tilfelle, så ville Gud brydd seg mer om hvordan vi uttaler ett navn enn hvordan vi lever. Da kunne man levd som man ville, myrdet, stjelt, begått hor, abort og vært frelst bare fordi man visste den nøyaktige uttalen. Men heldigvis så er det ikke slik at det å tro på Hans navn betyr å vite hvordan man skal uttale det eller å vite at Han het Yeshua. Det er heller ikke å tro at Han het Jesus eller Yeshua. For Yeshua og den oversatte versjonen Jesus var (og er) noe av det mest vanligste guttenavnet i Israel,  Han var langt fra den eneste som hadde det navnet.

Enkel logikk tilsier oss derfor at det å tro på Hans navn kan ikke være å tro at Han het Jesus/Yeshua eller å vite den nøyaktige uttalen. Bibelen sier også, i salmenes bok, at om vi uttaler Guds navn feil av uvitenhet så ser Yehovah til hjertet vårt og svarer på vår bønn vist vårt hjerte er rett. Derfor forstår vi at sacred name teologi er feil og til dels blasfemisk siden den gjør uttalen av navn viktigere enn vårt hjertes innstilling ovenfor Yehovah.

Så hvordan skal vi da forstå det å tro på Hans navn? Vi kan bare forstå det om vi først skjønner hva det betyr å være født av Gud siden den nye fødselen er så nært knyttet til det å tro på Hans navn.

Johannes 1:12-13 sier at den som får retten til å bli ett Guds barn er født av Gud. I 1.Johannes 2:29, så leser vi at hver den som er født av Gud gjør rettferdighet. Romerbrevet 10:5 sier at det å gjøre rettferdighet er å leve etter Moseloven, slik vi vet at Jesus var og er rettferdig fordi Han levde etter Moseloven. Det Bibelen faktisk sier her er at den som er født av Gud følger Moseloven.

Gud føder deg med andre ord på ny når du omvender deg og begynner å følge Moses. Men kom ikke Jesus for å gjøre slutt på Moseloven? Ikke ifølge Bibelen, for hva var det Jesus lærte oss? Jo Jesus lærte oss å følge Moses og omvende oss tilbake til Moseloven som er rettferdige gjerninger (Matt 23:2-4, 7:21-23). Da skjønner vi at det å tro på Hans navn betyr ikke å tro at Han het Jesus eller Yeshua. Det betyr heller ikke å vite hvordan navnet Hans uttales. Derimot betyr det å tro på Hans lære og vise at du tror ved å leve slik Han sa vi skulle leve. Så om du tror på Hans navn, så tror du på hva Han lærte oss og viser at du tror ved å gjøre som Han sa: Følg Moses.

Når du vet hva Bibelen sier om dette, og du vet at de fleste kristne i dag ikke følger Moseloven, så vet du hvorfor Matteus 7:21-23 forteller oss om kristne som får høre «gå bort fra Meg for Jeg kjenner dere ikke, dere som har forkastet Min Fars lov Moseloven.»

Du er ikke født på ny og en kristen før du har tatt imot Han og tror på Hans lære. Flertallet av verdens kristne har tatt imot Han, men de avviser Hans lære og derfor har de ikke noe tro på Hans navn. Har de ikke tro på Hans navn, så er de ikke født på ny. Er du ikke født på ny, så er du ikke frelst og da er din tro død og kan ikke frelse deg. Men om du fremdeles lever, så kan du enda gjøre din tro levende ved å velge å tro på Hans navn.

Det er jo dette vi ser Jesus si i Misjonsbefalingen. Han sier aldri «gå ut og lær alle at Jeg døde for dem.» Istedenfor sier Han, «gå ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere lærer dem å holde alt Jeg har befalt dere.» Sagt på en annen måte: Jesus i misjonsbefalingen sier vi skal lære folk å tro på Hans navn og vise at de tror på Hans navn når de velger å gjøre som Jesus sa og følge Moseloven. Da og bare da har du tatt imot Han og trodd på Hans navn så Yehovah kan føde deg på nytt.

Da og bare da har du fått barnekårets ånd som er Den Hellige Ånd (Rom 8:15)

Så la meg spørre deg igjen, har du tatt imot Jesus som din Herre og Frelser og er ett Guds barn?

De fleste kristne i denne verden vil svare ja, de har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser. Men de fleste kristne tror også Moseloven gjelder ikke for dem, fordi de tror at Jesus kom for å sette oss fri fra den og «nagle den til korset.» De som tror denne løgnen har ikke tatt imot Han og tror ikke på Hans navn. De er ikke ett Guds barn, men Yehovah vil tillate dem å leve på en løgn og nekte å omvende seg som en test for alle oss andre for å se hvem av oss som virkelig elsker Yehovah. (5.Mosebok 13) Om de ikke omvender seg før de dør, så vil de en dag høre «gå bort fra Meg, for Jeg kjenner dere ikke, dere som forkaster Min Fars lov Moseloven» (Matt 7:21-23)

Betyr dette at vi er frelst av Moseloven?

Nei, for vi har ikke gjort noen ting som har gjort oss fortjent til korset. Den eneste årsaken til at Yehovah sendte sin Sønn for å dø for oss er løftet Yehovah gav til Abraham.

Vi fortjener helvete fordi vi har alle som en fra Adams tid og til nå bevisst valgt å gjøre noe som Moseloven forbyr. Når vi tok det valget, så skilte Yehovah seg fra oss. Men vi tjener en Gud som aldri går tilbake på sitt ord og aldri kan lyve. Han lovte Abraham flere etterkommer enn han kunne telle. For å oppfylle løftet sitt til Abraham, så gav Yehovah oss sin Sønn Yeshua (Jesus Kristus). Hva vi gjør med det er opp til den enkelte.

Vi kan velge å ta imot korset, men om vi velger det, så er vi forpliktet til å tro på Hans lære (tro på Hans navn) og vise at vi tror ved å omvende oss tilbake til Moseloven. Da og bare da er vi født på ny og ett Guds barn.

Eller vi kan velge ikke å ta imot korset, ikke å tro på Hans navn. Yehovah vil fortsatt sende folk til deg som vil være budbærere av Hans budskap om omvendelse og tro på korset. De kan ikke tvinge deg til noe som helst, de kan kun påminne deg at du er på veg til helvete og du har kort tid igjen. Om du velger ikke å ta imot, du velger ikke å tro på Hans navn, så har du selv valgt helvete og en evig fortapelse. Du bærer selv det hele og det fulle ansvaret siden du selv valgte å bryte Moseloven. En dag, så vil Yehovahs tålmodighet ta slutt og Han vil ta ditt liv for å kaste deg i helvete. Ingen vet når den dagen kommer, men vi vet at den dagen kommer fordi vi vet at 10 av 10 mennesker dør.

Så du må velge, evig fortapelse eller evig liv født på ny som ett Guds barn.

Velg rett, fordi ingen av oss vet når tid vi skal dø.