Velmenende kristne kan ta feil.

juli 18, 2022
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Av og til så hører man det sagt av velmenende kristne, «Gamle Testamentet og loven er for Jødene, Ny Testamentet er for kristne». Den kanskje mest kjente personligheten som har sagt noe slik er Andy Stanley, sønn av den kjente predikanten Charles Stanley. Og den kanskje mest kjente historiske personligheten som har sagt noe slik er Markion av Sinop. Men kan det være noe sant i dette? Og hvem var Jesus egentlig? Var han «kristendommens grunnlegger» eller en Jøde? 

Eksprimentet om Bibelen

La oss si at Andy Stanley og andre kristne virkelig har rett, Gamle Testamentet og loven er for Jødene men Ny Testamentet er for oss kristne. Om dette skal være sant, så forutsetter det to ting:

1. Forfatterne av Ny Testamentet er nødt til å tenke samme som oss og helt forkaste Gamle Testamentet.

2. De første kristne hadde ett Ny Testamente og forkastet Gamle Testamentet.

3. Bibelen må være skrevet til oss som lever 2022 år senere og har tilgang på ett ny testamente

Vi vet at Bibelen er ikke skrevet til oss, den er ikke en gang skrevet til kristne. Bibelen er skrevet til Jøder som levde for veldig, veldig, veldig lenge siden i en helt annen kultur enn oss. Men vi vet også at det ikke fantes noe Ny Testamente før ca år 300 etter Kristus. Så vi vet helt sikkert at Ny Testamentet er heller ikke skrevet til oss. Det er skrevet til en gruppe kristne (jøder og hedninger) som levde etter Gamle Testamentets lover og regler fordi det var den Bibelen de hadde.

Konsekvensene av disse enkle historiske fakta (som alle kan etterprøve via noe så enkelt som Wikipedia) er to ting:

1. Alt hva Paulus og de andre apostlene skrev er skrevet til mennesker som levde etter Gamle Testamentet som sin Bibel.

2. Alt hva Paulus og de andre apostlene skrev er skrevet av mennesker som levde etter Gamle Testamentet som sin Bibel.

Om vi som lever nå i 2022 sier at Gamle Testamentet er ikke for oss kristne, så er det umulig for oss å forstå hva Paulus, Jesus og Apostlene mente. Om vi ikke forstår hva Paulus og Apostlene mente, så kan vi risikere å misforstå frelsen.

Men hva med loven?

Vi hører det ofte sagt blant kristne at «jesus kom for å sette oss fri fra loven» og nå er vi i «nådens og hedningenes tidsalder». Derfor er «loven for Jødene.»

Om dette er sant og ikke noe vi bare mener, så forutsetter det to ting:

1. Kristne fra år 0-ca år 300 må ha hatt ett Ny Testamente og forkastet det Gamle.

2. Vi må ha noen historiske bevis på at de første kristne levde som om de var «satt fri fra loven»

Vi vet allerede at de første kristne opp til ca år 300 hadde kun 1 Bibel og det var Gamle Testamentet. Men det er selvfølgelig en mulighet for at de kan allikevel ha levd uten Toraen (den skriftlige Moselov)? Vi har ingen skriftlige historiske kilder som forteller oss at majoriteten av de første kristne levde som om de var «satt fri fra loven». Tvert imot så har vi en hel rekke historiske kilder som viser at majoriteten av de første kristne (hedninger og jøder) fulgte Moseloven og trodde Jesus var Messias. Dette er en av årsakene til at de første kristne i ca 300 år ble sett på som en sekt i Jødedommen.

Vi vet sikkert

Vi kan derfor vite sikkert at både Andy Stanley og Markion av Sinop tok feil, og vi kan vite sikkert at velmenende kristne som sier at GT er for Jøder/ikke viktig for kristne tar feil. Men vi kan også vite sikkert at majoriteten av kristne som sier vi er «satt fri fra loven» tar feil. Vi er ikke «satt fri fra den skriftlige Moseloven.»  Er vi frelst av å holde loven? Nei Bibelen sier ikke det, Bibelen sier vi er frelst fordi Jesus døde for oss, ble begravd og sto opp igjen. Men om vi er frelst, så forventer Bibelen at vi svarer på vår frelse ved å gjøre lovgjerninger. Ingen lovgjerninger = død tro ifølge Jakob og Paulus.

Var Jesus den første kristne og grunnleggeren av kristendom?

Vi hører det ofte sagt at Jesus var den første kristne og grunnleggeren av kristendom. Men til og med Store norske leksikon har forstått at dette er historisk og Bibelsk feil. For vi har ingen historiske kilder som beviser at Jesus kom for å starte en ny religion, tvert i mot, så har vi en hel rekke historiske kilder som beviser at Jesus kom for å kalle Jødedommen tilbake til sin opprinnelige kilde – Toraen.

Konklusjonen

Vi har ingen historiske kilder eller bevis ifra Bibelen som bekrefter for oss at Gamle Testamentet er for Jøder mens Ny Testamentet er for kristne. Derfor så vet vi at vi kristne kan ikke forstå Ny testamentet om vi ikke først forstår Gamle testamentet. Forstår vi ikke NT så er det en stor mulighet for at du har misforstått hele frelsen. Når vi også vet at Jesus var og er en Jøde som aldri noen gang ville lage en ny religion, men vi kristne følger en Jesus som kom for å «sette oss fri fra loven» og dermed bryte båndene til Jødedommen, så vet vi at den jesus som majoriteten av kristne følger er ikke Bibelens Jesus. Om det ikke er Bibelens Jesus du følger, hvem kan det være da?

Bibelen sier i Ny Testamentet at antikrist hater Guds lov Toraen (den vi kaller for den skriftlige Moseloven). Bibelen sier også at antkrist er en løgnens ånd som helt siden Edens hage har som for vane å forkle seg som en lysets engel. Og vi vet fra Bibelen at vår Gud vil tillate dette å skje for å se hvem som er helhjertet Hans folk og hvem som egentlig tilhører djevelen.

Så om vi kun skal forholde til Bibelen og hva den sier, så vet vi at du som kristen som tror «Jesus kom for å sette deg fri fra loven» har blitt lurt av antikrists ånd. Men om du leser dette, så er du fremdeles i live. Er du fremdeles i live, så er det fremdeles håp. Du kan i dag gjøre det eneste rette å snu om og komme tilbake til Bibelens Jesus så du kan slippe å høre «gå bort fra Meg, for Jeg vet ikke hvem dere er, dere som lever uten Tora» (Matt 7:21-23)

Ikke vent for lenge med å snu om, ingen av oss vet hvor lang tid vi har igjen før det er for sent.