Velsignet

oktober 2, 2022
Series: andakt

Speaker: Ernie Hume

Velsignet

Hva betyr det egentlig å være velsignet? I Bibelen, i Matteus 5:1-12 viser Jesus oss hvordan vi skal bli velsignet. Det Greske ordet han bruker her for «velsignet» kan direkte oversettes som «å få Guds nåde». Så det Jesus egentlig forteller oss her i Matt 5:1-12 er hvordan vi skal leve i nåde fra Gud. Jeg vet ikke med deg, men jeg trenger nåde hver dag fra Gud. Så om du er avhengig av Guds nåde i dag,  la oss sammen ta en kjapp titt på de 10 måtene Jesus sier vi kan få Guds nåde fra vers 3.

Vers 3:Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.  

Å være fattig i ånden betyr på Hebraisk å ta en bevisst avgjørelse om å omvende seg fra synd for å leve livet ditt slik Gud har sagt du skal. (Ord 12:13).

Himlenes rike på Hebraisk betyr ikke himmelen slik vi kristne tenker på det. Det betyr Guds rike som er begynt å utbre seg her på jorden når Jesus kom, og som vil en dag i fremtiden komme ned på jorden i form av det nye Jerusalem.

Vers 4: Salige er de som sørger for de skal trøstes

Når vi leser dette verset på Hebraisk (Matteus var først skrevet på Hebraisk), så ser vi av ordstillingen og ordene at det betyr «velsignet er de som sørger over sin egen synd og omvender seg, for de skal trøstes.»

Vers 5 Salige er de nedbøyde, for de skal arve jorden. 

Å være nedbøyd er ett Hebraisk uttrykk for å omvende seg. Uttrykket arve jorden henspeiler på fremtiden når det nye Jerusalem kommer ned.

Vers 6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.

Å hungre og tørste etter rettferdighet er ett Hebraisk uttrykk for å gjøre rettferdighet. Sagt på en annen måte, du elsker rettferdighet så høyt at det er det eneste du tenker på så du hungrer og tørster etter det. De som lever slik vil få sine behov møtt.

Vers 7 Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. 

Ordet som her oversettes som barmhjertighet betyr egentlig å tilgi. Så egentlig er det mer rett å si velsignet er de som tilgir, for de skal bli tilgitt.

Vers 8 Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. 

Når Bibelen ble skrevet, så var det i en kultur hvor de trodde hjertet var sentrum for menneskers følelser, intellekt og tanker. Så hver gang du ser Bibelen henvise til hjertet, så betyr det egentlig ditt sinn, ditt intellekt og dine tanker.

Derfor vet vi at vers 8 sier egentlig «Velsignet er de rene av sinn, for de skal se Gud.»

Å være ren av sinn er noe Bibelen sier vi blir når vi gjør rettferdighet med rett motiv. Da skal vi se Gud.

Vers 9. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. 

Velsignet er de som forkynner omvendelse, for de skal kalle Guds barn.

Så om du forkynner at mennesker kan bli tilgitt gjennom omvendelse (1.John 1:9) , så er du ett Guds barn.

Vers 10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. 

Velsignet er de som blir forfulgt og hatet for å leve rettferdig, de skal arve alle Guds løfter (Matt 6:25-34)

Vers 11Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver allslags ondt på dere for min skyld.  12Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.

Velsignet er dere når dere blir hatet, forfulgt og løyet på fordi dere forkynner omvendelse. Gled dere og fryd dere for stor er den lønn som venter dere. ( Matt 5:19)

Å være velsignet betyr å få nåde fra Gud. Her har Jesus vist oss at den som omvender seg fra synd tilbake til rettferdighet får nåde fra Gud. Den som lever i rettferdighet får nåde fra Gud. Den som lever i og forkynner rettferdighet er ett Guds barn og vil arve jorden og det nye Jerusalem i fremtiden. Men han vil også få nåde til å å se alle sine behov møtt her og nå.

Men hva er synd?

Hva er rettferdighet?

1.Johannes brev lærer oss at synd er alt det den skriftlige Toraen forbyr og rettferdighet er det samme som å gjøre det Toraen sier vi skal gjøre. Da skjønner vi at den som lever etter Toraen får nåde fra Gud. Så spør du kanskje, men hva da med korset?

Det første som er viktig å huske på er at Matteus 5:1-12 er noe skjer før Jesus dør på korset. Så her har vi tre alternativer; enten så må vi tro at Jesus lyver i disse versene fordi han sier vi må følge den skriftlige Toraen for å få nåde fra Gud. Eller så må vi begynne å lage en rar forklaring som ikke står i Bibelen som sier at dette han sier her gjaldt bare frem til korset, men ikke etterpå. Eller så må vi ta han på alvor og tro at det han sier her er sant; den som lever sitt liv etter Toraen får nåde fra Gud. For min del, så velger jeg å ta han på alvor og tro det han sier her er sant.

Det andre som er viktig å huske er dette; hverken Jesus, Paulus eller de andre Apostlene sier at vårt hovedmål er å komme til himmelen. Himmelen er i Bibelens forkynnelse en mellomstasjon i påvente av at himmelen skal komme ned på jorden. For det er dette som er vårt endelige mål, at hele skaperverket skal gjenopprettes den dagen hele himmelen lander her på jorden i form av det nye Jerusalem. Problemstillingen med å gjøre seg fortjent til frelse i himmelen eller om frelse i himmelen er av ren nåde var derfor totalt ukjent for Jesus, Paulus og Apostlene. De var mer opptatt av at i Jesus så begynte gjenopprettelsen av alt det skapte og en del av denne gjenopprettelsen var å begynne å leve livene på en helt ny måte slik Gud har skapt oss til å leve – i lydighet til Toraen. (Ord 12:13)

Så korset er der og det kan vi ikke klare oss uten. For når Jesus døde og sto opp igjen begynte den nye skapelsen. Og for å få del i den,  så må vi være i Jesus for å være ett med hans død, begravelse og oppstandelse. Det er bare 1 måte å være i Jesus på iflg.Bibelen, og det er å leve slik han levde sitt liv i lydighet til Toraen.