Vil den virkelige Paulus reise seg?

juli 1, 2022

Speaker: Ernie Hume

Hva var egentlig Paulus sitt hovedbudskap?

Som du sikkert husker, så fikk Paulus oppdraget sitt direkte fra Jesus. Vi leser om dette i Apg 26:17-20 hvor Paulus forteller hva Jesus sa til han: «Jeg sender deg først til ditt folk, men også til hedningene. Du skal forkynne omvendelse fra mørke til lys, fra djevelens kraft til Yehovah, så de kan bli tilgitt for sine synder og regnet som hellige for sin tro på Meg.». Paulus forteller videre fra vers 19 at han gjorde som Jesus hadde gitt han beskjed om; først dro Paulus til Damaskus, så Jerusalem, deretter Judea og til sist gikk han til hedningene. Hvor han enn gikk så forkynte han omvendelse til Yehovah og tro på Jesus Kristus. Han forkynte også at omvendelsen må være synlig i våre liv.

Om vi skal la Bibelen tale for seg selv, så var Paulus sitt hovedbudskap to forskjellige ting i denne rekkefølgen:

  1. Omvendelse til Yehovah sin standard for ett rett og riktig liv (legg merke til at Paulus sier omvendelse til Yehovah, ikke til Jesus) så du kan bli tilgitt for dine synder. Alle må kunne se at du har omvendt deg.
  2. Tro på Jesus Kristus så du kan bli hellig.

Hva betyr det å omvende seg?

Når Paulus snakker om omvendelse, så bruker han ett Gresk ord som betyr å gå fra å ikke gjøre noe til å begynne å gjøre. Så ifølge Paulus så har du omvendt deg når du bestemmer deg for å holde Guds oppskrift og standard for ett rett og riktig liv.

Hva er Guds standard for ett rett og riktig liv?

I apg 24:14 og 25:8 sier Paulus at Guds oppskrift for ett rett og riktig liv er den skriftlige Moseloven. Så om du har omvendt deg, så viser du at du har omvendt deg ved å leve etter den skriftlige Moseloven og det gir deg tilgivelse for synd.

Paulus sitt hovedbudskap var derfor:

  1. Omvend deg og hold Moseloven så du kan bli tilgitt for synd.
  2. Tro på Jesu død, begravelse og oppstandelse så du kan bli hellig.
  3. Gjør du disse to tingene så skal du bli frelst.

Det er dette Paulus fikk i oppdrag fra Jesus Kristus å forkynne til Jøde først men også til hedninger. Det er også dette vi finner igjen i Paulus sine brever, som feks Romerbrevet hvor han sier kun de som først har omvendt seg tilbake til loven kan sone sin synd gjennom tro på Jesu død.

Du er kanskje ikke vant med å tenke på en Paulus som sa vi skulle holde loven? For du har kanskje lært at Paulus sa «bare tro på Jesus så skal du bli frelst, fordi loven gjelder ikke lengre.»?

Paulus var kjent for å tilpasse budskapet sitt etter hvem han forkynte til. Når han forkynte til gudfryktige hedninger og jøder som allerede holdt Moseloven fra før av, så tilpasser han budskapet sitt og vektlegger tro på Jesu død, begravelse og oppstandelse. De gangene han forkynte til jøder som hadde helt forkastet Moseloven til fordel for sin egen tradisjon, så måtte han først vektlegge omvendelsen tilbake til loven før han kunne snakke om Jesu død, begravelse og oppstandelse. Det er derfor vi ser Paulus si til gudfryktige hedninger «tro på Jesus så skal du og hele ditt hus bli frelst» uten at han nevner Moseloven med ett ord. Det var ikke noe vits for han å nevne viktigheten av Moseloven til en hedning som allerede holdt den slik han skulle men det var veldig viktig å nevne troen på Jesus. Om vi ikke tar dette med i betraktning, så kan vi veldig fort ende opp med å misforstå Paulus. Ender vi opp med å misforstå Paulus, så kan vi risikere å misforstå frelsen (Matt 7:21-23)

Skal vi forstå Paulus og hans forkynnelse, så må vi forstå det utifra hva han selv sier er hans hovedbudskap gitt han av Jesus Kristus, ikke hva vi leser i brevene.

Når du nå vet Paulus sitt hovedbudskap, ville han sagt at du er tilgitt for din synd fordi du har omvendt deg til loven og blitt hellig gjennom tro på Jesu død, begravelse og oppstandelse?