Vil du ha bønnesvar?

mars 1, 2021
Series: Bønn

Speaker: Ernie Hume

Liker du å be og opplever du ofte bønnesvar? I Mark 11:24, John 14:12, Matt 7:7, og 1.John 5:14 så står det at vi skal ikke oppleve bønnesvar ofte, alle våre bønner skal bli besvart uten unntak så lenge vi ber i Jesu navn, etter vår Fars vilje og tror vi har fått det før vi får det. Og om vi leser f.eks Apostlenes Gjerninger, så ser vi aldri noen gang at kristnes bønner ofte ble besvart. Istedenfor så ser vi at alle bønner alltid ble besvart. Så hvorfor er det så stor forskjell mellom vårt bønneliv og det bønnelivet Bibelen sier vi skulle ha hatt?

La oss begynne med å stille spørsmålet, hva betyr det egentlig å be i Jesu navn?

Når vi leser Bibelen, så gjør vi ofte den feilen at vi tror vi leser om den kristne Jesus som underviser sine kristne disipler som en gang var Jøder om hvordan de skal leve som kristne og be som kristne. Men sannheten er en helt annen, vi leser om Jøden Jesus som underviser sine Jødiske disipler om hvordan de som Jøder skal leve og be. Så for å forstå hva det betyr å be i Jesu navn så må vi forstå hva det betyr for en Jøde når man gjør noe i noens navn.

Å gjøre noe i noens navn i en Jødisk Hebraisk kultur kan best sammenlignes med en utsendt diplomat. Når en ambassadør opptrer på vegne av sitt land så opptrer han i det landets autoritet og navn. Så når Jesus snakker om å be i Jesu navn, og at det er autoritet i Hans navn, så mener Han ikke sitt faktiske navn Yeshua. Han mener istedenfor den autoritet vi som troende har når vi Han er vår Herre og vi lever slik Han sa vi skulle leve.

Så da må vi stille oss spørsmålet, hvordan vil Jesus at vi skal leve om Han er vår Herre?

Om Jesus er vår Herre så velger vi å leve etter Moseloven slik Han sa vi skulle (Matteus 23:2-4, 7:21-23) og vi lærer andre å leve etter Moseloven slik Han sa vi skulle gjøre i Misjonsbefalingen.

Når vi da følger Moseloven og ber så ber vi i Jesu navn med Jesu autoritet.

Hva betyr det å be etter vår Himmelske Fars vilje?

Alle evangeliene sier det samme, vår Far vil vi skal være rettferdige. Men hva betyr det å være rettferdig? I 1.Johannes står det at den som følger Moseloven er rettferdig og ikke en synder. I ordspråkene 15:29 og Johannes 9:31 står det at Yehovah hører ikke en synders bønn.Så om du skal be etter din Fars vilje må du bli rettferdig, og du kan bare bli rettferdig om du følger Moseloven.

Hva betyr det å tro at vi har fått det før vi har fått det?

I 5.Mosebok 28:1-14 og Matteus 6:25-34 så lover Yehovah oss at når vi følger Moseloven, så vil Han helbrede oss, møte våre behov og se til hva vi måtte trenge men bare om vi følger Moseloven. Så det å tro du har fått det før du har fått det er å stole på at Yehovah har helbredet deg, har møtt dine behov, har gitt deg det du trenger fordi du holder Moseloven. Men dette er ett valg du må ta, du må velge på tross av dine omstendigheter å tro Yehovah har helbredet deg, gitt deg nok penger og tar vare på deg fordi du holder Moseloven. Om du ikke tar dette valget, så har du ikke tro og har du ikke tro så vil ikke Yehovah gjøre noe for deg. Det å tro du har fått det før du får det er derfor ett valg du må ta om å forandre måten å tenke på. Du må bestemme deg for å tenke at Yehovah gjør alt dette og hører dine bønner ikke pga Jesus døde for deg, men fordi du holder Moseloven.

Som vi har vært inne på så mange ganger før, korset er ikke i motsetning til Moseloven. Moseloven sier vi må ofre for vår synd. Tempelet er borte, så den eneste måten å ofre for vår synd nå er gjennom tro på korset hva Jesus gjorde for oss. Så om du sier du følger Moseloven, men forkaster korset, så følger du ikke Moseloven. Men om du forkaster Moseloven til fordel for korset, så er du en like stor synder som før fordi du har ikke omvendt deg fra synd til rettferdighet. Det er derfor Moseloven og korset går hånd i hånd og de to kan ikke skilles.

Så det Bibelen prøver å fortelle oss er at betingelsen for ett aktivt bønneliv hvor du ser dine bønner blir besvart er Moseloven. De fleste kristne i dag lærer at Moseloven gjelder ikke for dem, men de første kristne visste at Moseloven gjaldt for dem. Det er derfor det er så stor forskjell i dag mellom de første kristne og oss. De første kristne levde det overnaturlige livet fordi de holdt Moseloven og virkelig hadde Jesus som Herre. De skjønte at Jesus sa at vi skulle følge Moses men forkaste menneskelige tradisjoner og lover og fordi de forsto dette så var de ett med Jesus (1.Johannes 2) de var virkelig frelst (Jakob 2) og deres bønner ble virkelig hørt.

Det er ikke Yehovahs vilje at dine bønner skal av og til bli besvart, det er Hans vilje at de skal alltid bli besvart. Så velg i dag og omvende deg til Moses og følg han slik som Jesus sa vi skulle så dine bønner kan alltid bli besvart. Da kan du i likhet med de første kristne si at du er helbredet fordi du holder loven, du er tatt vare på og beskyttet og dine behov dekt fordi du holder loven.