Vranglære og falske profeter blant oss

desember 20, 2020
Vranglære og falske profeter blant oss

I 2.Peterbrev 2:1, leser vi «Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det stå fram falske lærere blant dere. De skal lure inn vranglære som fører i fortapelsen, og til og med fornekte den Herre som har kjøpt dem fri. Dermed fører de raskt seg selv i fortapelsen.»

Hvem er egentlig disse falske profetene og falske lærere og hvordan kan vi beskytte oss selv mot de?

2.Petersbrev 2:1 gir oss noen viktige holdepunkter:

  1. De ser på seg selv om kristne og som frelst, så de er blant oss og bekjenner Jesus som Herre og Frelser.
  2. De fornekter Jesus

Hva betyr det at de fornekter Jesus?

Vi kristne tenker automatisk slik at om noen fornekter Jesus, så kan de ikke være kristne siden det å tro på Jesus er en sentral del av det å være en kristen. Det er derfor vanskelig for oss å forstå hva 2.Peterbrev 2:1 sier her fordi det virker som en selvmotsigelse. Men som vi nettopp så, 2.Pet 2:1 sier helt klart at de er kristne og de er blant oss. Dette var noe Jesus selv snakket ofte om når Han advarte om ugresset blant hveten og hvor viktig det var å la hveten og ugresset gro sammen til tiden kom for å rykke de opp og kaste ugresset i  ovnen.

Den Norske oversettelsen av 2.Petersbrev 2:1 er ikke feil, men om vi heller leser 2.Pet 2:1 på orginalspråket Gresk og oversetter det til Norsk, så blir det litt enklere å se hva det betyr å fornekte Jesus:

«Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det stå fram falske lærere blant dere. Med sine egne meninger skal de føre dere og dem selv i fortapelsen, og til og med fornekte den Herre som har kjøpt dem fri. »

Så det å fornekte Jesus ifølge den Greske teksten er å forkynne egne meninger, egen lov og egne tradisjoner fremfor Yehovahs meninger, lov og tradisjoner. Hva er Yehovahs lov? Yehovah har kun 1 lov, det er Moseloven.

La oss fortsette å lese litt videre fra vers 2, vi leser videre fra Gresk:

«Mange vil følge dem og på grunn av dem vil sannhetens vei bli spottet. Og de falske lærere og profeter vil misbruke dere til sin fordel med påfunn og menneskeskapte beskjeder i sine begjær etter berømmelse, men dommen henger over dem og ødeleggelsen kommer.»

Her ser vi at disse falske lærerene, som gir oss sine meninger og menneseskapte beskjeder er allerede under dom og på veg mot ødeleggelse. For å illustrere denne dommen så beskriver han (vers 4-8) den på en veldig interessant måte. Først snakker han om hvordan de falne englene er dømt, om hvordan vi som følger Moseloven er rettferdige for Yehovah og kan stole på at Yehovah vil utfri oss. Så går han videre til å si at vi kan også stole på at Yehovah vil dømme de som ikke følger Moses, de som lærer andre å tilbe Yehovah med sine egne meninger og menneskapte beskjeder. Ifølge Peter, så vil disse få den sterkeste dommen fordi de har ledet andre til fall. Det er derfor Peter i kapittel 3 vers 17 avslutter med en formaning: Min kjære, nå som du vet hva du må gjøre, vokt deg vel så du ikke faller fra Moses og lar deg lure inn i lovløshet.

Nå skjønner vi hva det betyr å fornekte Jesus ifølge Apostelen Peter. Nå skjønner vi også hvorfor de falske lærere og profetene er sammen med de ekte kristne, for begge grupper bekjenner Jesus som Herre og Frelser men kun 1 av de gruppene er ekte kristne fordi de adlyder hva Jesus sa. Hva sa Jesus vi skulle gjøre? Han lærte oss å følge Moses.

Så hvem er, ifølge apostelen Peter, en falsk lærer og en falsk profet?

  1. Han eller hun bekjenner seg selv som kristen og frelst.
  2. De sier at Moseloven ikke gjelder for dem og at Yehovah ikke vil bli tilbedt med den lengre. De påstår at Yehovah heller vil bli tilbedt med deres egne meninger og tradisjoner. Derfor fornekter de Jesus, fordi de fornekter den lære Jesus gav oss. Motivet deres for å gjøre dette er berømmelse og ære fremfor å ære Yehovah og gi Han berømmelse.

Flertallet av Nordens menigheter har pastorer, forkynnere og ledere som bekjenner seg selv som kristen og frelst men som samtidig sier at Moseloven gjelder ikke for dem. Istedenfor tror de at Yehovah vil bli tilbedt slik som deres kirkesamfunn lærer, eller slik som de selv har fått en «åpenbaring» om.  De har selv valgt å tilbe Yehovah med sine egne meninger og menneskeskapte beskjeder. Motivet deres for å gjøre dette er berømmelse, ære og mange medlemmer i deres kirke så de kan ha suksess som pastorer og vise til fremgang og «vekkelse».

Om Apostelen Peter var blant oss i dag, så ville han sagt at flertallet av Nordens menighetslærere er falske lærere og falske profeter. Disse falske profetene og falske lærere vil en dag høre «Gå bort fra meg, for jeg kjenner deg ikke du som har forkastet Moses!» (Matt 7:21-23)

Hva med deg selv?

Er du en tilhenger av en falsk profet og falsk lærer som er på veg mot ødeleggelse og dom?

Apostelen Peter sier her i Petersbrev at om svaret er ja, så vil du en dag høre «Gå bort fra meg, for jeg kjenner deg ikke du som har forkastet Moses!» (Matt 7:21-23)

Omvend deg mens du enda kan, gjør som Peter sier i kapittel 3 vers 17:

Min kjære, nå som du vet hva du må gjøre, vokt deg vel så du ikke faller fra Moses og lar deg lure inn i lovløshet.